Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

​Svenska regeringens besked: dags att utreda Oslo-Stockholm

Idag (23 april) meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att den svenska regeringen vill titta på möjliga vägar framåt för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm tillsammans med den norska regeringen. Ett mycket efterlängtat besked för många i stråket mellan huvudstäderna och ett mycket viktigt steg mot en modern järnvägsförbindelse.

- Nu har vi ett tydligt besked ifrån infrastrukturministrarna i både Sverige och Norge. Det har hela tiden varit avgörande med ett gränsöverskridande engagemang i frågan. Äntligen börjar resan på allvar, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

I dag tar en tågresa mellan huvudstäderna drygt fem timmar. Med förbättringar av befintliga spår och två nya länkar, en på den svenska och en på den norska sidan, vore det fullt möjligt att göra resa med tåg på under tre timmar. Idag dominerar flygresandet relationen med 1,4 miljoner årliga resenärer mellan Oslo och Stockholm. Potentiellt skulle en snabbare järnvägsresa flytta över en miljon befintliga flygresenärer till tåget varje år och generera klimatnytta redan efter fem år.

- Den norska infrastrukturministern Knut Arild Haredie och Stortinget har beslutat att Jernbanedirektoratet ska få i uppdrag att genomföra en möjlighetsstudie för Oslo-Stockholm. Arbetet ska bland annat kartlägga marknadspotential, kapacitetsbehov, stråkval, samhällsnyttor och kostnader för projektet. Tomas Eneroths besked innebär att ett gemensamt arbete nu kan starta, säger Jonas Karlsson.

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55, som ägs av större kommuner och regioner i stråket, har tagit fram en rad studier och rapporter som är viktiga underlag för en utredning om hur järnvägen kan förverkligas. Rapporterna visar att detta projekt kan finansieras genom brukaravgifter på samma sätt som Öresundsbron och skulle kunna vara klart 2035.

- Våra beräkningar visar att projektet inte bara är samhällsekonomiskt lönsamt utan även kommersiellt lönsamt. Lika lönsamt som Öresundsbron. Därmed finns det många alternativa lösningar för att snabbare få till projektet och vi ser fram emot att länderna nu ska börja titta på vilken lösning som är den bästa vägen framåt. Det här är ett helt avgörande steg för att knyta samman våra huvudstäder, avslutar Jonas Karlsson.

Pressmeddelande från Oslo-Sthlm 2.55

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.