Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Lediga platser på flera yrkeshögskoleutbildningar

I höst startar många efterlängtade yrkeshögskoleutbildningar i Västmanlands län, Örebro län och Eskilstuna kommun. Även om sista ansökningsdatum passerat finns det fortfarande lediga platser på en del utbildningar. Elkraftsingenjör, fastighetsingenjör och webbutvecklare inom .NET är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

Foto Jonas Bilberg

Yrkeshögskolan är en populär utbildningsform hos både studerande och arbetslivet, mycket tack vare att utbildningarna leder till jobb. Så många som 93 procent var i arbete efter examen enligt den senaste mätningen från Myndigheten för yrkeshögskolan.

För att möta arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens beslutade den förra regeringen om en flerårig storsatsning på yrkeshögskolan som innebär att antalet utbildningsplatser fördubblas fram till 2022. Rekordmånga söker till yrkeshögskolan men den stora expansionen gör att det fortfarande finns lediga platser på utbildningar som börjar i höst. Två branscher som sticker ut är samhällsbyggnad och teknik.

Samtidigt som näringslivet har ett enormt behov av olika former av teknisk kompetens, är intresset för den typen av utbildningar svalt. Till hösten finns det 22 utbildningar med lediga platser i vår region och 64 procent av dem finns inom just samhällsbyggnad och teknik.

– När platserna står tomma innebär det i slutänden att näringslivet inte får den kompetens de letar efter, säger Jenny Emerén, vd på Handelskammaren Mälardalen. Det är otroligt viktigt att vi hjälps åt för att öka intresset för utbildningar som så tydligt leder till jobb.

En yrkeshögskoleutbildning inom teknik eller samhällsbyggnad är en väldigt bra investering. Företagen står mer eller mindre i kö för att anställa de som tar examen enligt Myndigheten för yrkeshögskolan. Statistik visar att 95 procent av de examinerade som läst en samhällsbyggnadsutbildning har jobb inom ett år efter studierna. Samma siffra för de som läser en teknisk utbildning är 93 procent.

Här hittar du alla utbildningar med lediga platser i Västmanlands län, Örebro län och Eskilstuna kommun.

Om Yrkeshögskola Mälardalen

Yrkeshögskola Mälardalen är en satsning som Handelskammaren Mälardalen gör, tillsammans med med näringslivet, utbildningsanordnare och offentliga aktörer, för att ge näringslivet bra förutsättningar att hitta rätt kompetens. Vi arbetar för en bättre matchning på arbetsmarknaden genom att sprida kunskap om yrkeshögskolan till arbetsliv, beslutsfattare och potentiella studerande.

Det är arbetsgivarna som tar initiativ till alla yrkeshögskoleutbildningar som utformas efter arbetsgivarnas behov av eftergymnasial kompetens. Hela nio av tio studerande får jobb direkt efter examen och många företag handplockar nya medarbetare direkt från skolan.