Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

STAX 25 och fler mötesspår Frövi-Ställdalen

Nu har de första stegen för att råda bot på kapacitetsbristen för person- och godstrafik på järnvägen mellan Frövi och Ställdalen tagits.

Sträckan, som är en del av Bergslagsbanan är mestadels enkelspårig vilket innebär låg hastighet och väntetider. Prioriterade åtgärder är därför fler mötesspår samt tre spår och anpassade plattformar vid varje station. Även ombyggnad av plankorsningar behövs då sträckan idag innehåller närmare 80 övergångar, varav många obevakade.
- Vi ser också att det är viktigt att hela sträckan anpassas för att hålla en standard om minst STAX 25 så att företagen inte behöver ansöka om specialtransporttillstånd, säger Handelskammaren Mälardalens vd Jenny Emerén som lyfte utmaningarna för det lokala näringslivet.
Handelskammaren deltog i en workshop i Lindesberg tillsammans med Trafikverket där man identifierade problem och även förslag på åtgärder för att underlätta tillgängligheten för såväl näringsliv som övriga samhället. Workshopen var en del av en så kallad åtgärdsvalstudie, som är ett sätt att analysera brister och problem tidigt genom att samla deltagare med olika kunskaper och erfarenheter. Målet är sedan att få med åtgärderna i regeringens nationella plan för transportsystemet.
- Vi har några företag i regionen som är beroende av stråket då de transporterar större godsmängder, men 4 av 10 tillfrågade uppger att de även skulle gynnas positivt om möjligheten till arbetspendling stärktes, säger Jenny Emerén.
Som medlem i Handelskammaren Mälardalen är du med och stöttar vårt arbete med att lyfta regionens infrastrukturutmaningar för att bidra till fler och bättre investeringar. Tillgänglighet är en viktig faktor för tillväxt. Kontakta oss om du vill veta mer.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Åtgärdsvalstudie

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.

Läs mer på Trafikverkets webb.