Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Lyckat år för Bergslagen

Under 2018 har hela 5,2 miljoner kronor delats ut till över 150 föreningar, projekt, bygdegårdar i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Storfors kommuner. Det är Bergslagens Sparbank och ägarstiftelsen som tillsammans ger bidrag, sponsring och annan stöttning för att ge tillbaka till samhället. På så sätt skiljer sig banken från andra.

- För oss och vår stiftelseägare är det oerhört viktigt med ett levande Bergslagen. Att bidra till den lokala samhällsutvecklingen är en del av vår affärsidé och ägarstiftelsens syfte, berättar bankens vd Cecilia Jeffner.

Bergslagens Sparbank har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället. Syftet är att främja en sund och hållbar finansiell situation för de många människorna och företagen. Att vara banken för de många innebär också att engagemang och sponsring ska nå breda grupper i samhället och bankens sponsringsverksamhet spänner över såväl kultur, samhälle och idrott.

Bidrag och engagemang har under året varit allt från hjärtstartare till integrationsprojekt till fiberinstallationer till Sparbanksbonus för att gynna den lokala handeln. Viktiga bidrag och händelser som behåller bygden levande.

- Inget av detta hade varit möjligt utan våra kunder, så därför vill vi nu gå ut med ett stort och varmt Tack! till alla våra kunder. För utan kunderna så skulle vi ju inte kunna ge tillbaks så mycket till Bergslagen, avslutar Cecilia Jeffner.

Faktaruta

Några av de engagemang som banken bidragit till är:

Och bankens ägare, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, har bland annat bidragit till: