Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

EU och Singapore

EU och Singapore har nu undertecknat tre olika avtal: ett frihandelsavtal, ett investeringsskyddsavtal samt ett ramavtal om partnerskap och samarbete. Undertecknandet skedde 19 oktober. Frihandelsavtalet väntas träda i kraft 2019.

Singapore är Sveriges största exportmarknad bland ASEAN-länderna och frihandelsavtalet med Singapore är det första i sitt slag med ett av dessa länder.

För mer information om vad frihandelsavtalet innehåller, se Kommerskollegiums sida.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor