Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Solvit hjälper när den fria rörligheten hindras

Personer, varor, tjänster och kapital ska få röra sig fritt inom EU. Men trots att den fria rörligheten har varit igång i 25 år blir det ibland problem. Förra året hjälpte Solvit Sverige 193 företag och personer som haft svårigheter att verka i ett annat EU-land.

EU-kommissionens nätverk Solvit hjälper företag och privatpersoner som får problem med andra länders myndigheter. Det finns ett Solvitcenter i varje EU-land och i Sverige finns det på Kommerskollegium.

Förra året behandlade Solvit Sverige 193 ärenden, vilket var en ökning från föregående års 175 ärenden. De flesta ärendena gällde problemen som uppstår när en EU-medborgare inte kan få personnummer i Sverige.

- Svårigheterna för EU-medborgare och deras familjemedlemmar att få personnummer har länge varit ett problem som vi dessvärre inte ser någon lösning på i närtid, säger Fredrik Ahlstedt, jurist vid det svenska Solvitcentret.

När det gäller handel med varor har Solvit handlagt ärenden där företag har haft problem att sälja barntröjor med paljetter och stickproppar för elkontakter.

- I dessa fall hade myndigheterna i respektive land av olika anledningar rätt att hindra försäljning. Vår handläggning leder alltså inte alltid till att företaget får rätt att sälja sin produkt, utan det kan också vara att klargöra hur myndighetens agerande förhåller sig till EU-rätten, säger Fredrik Ahlstedt.

- Ett vanligt problem är att medlemsstaternas myndigheter följer nationella regler som Solvit bedömer strider mot EU-rätten. I vissa fall lyckas Solvit få till en ändring av reglerna, men kan i vissa fall bara uppmärksamma regeringen eller EU-kommissionen på problemet och på så sätt verka för en ändring på sikt.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Solvits årsrapport 2017

Läs: Solvits årsrapport 2017 (pdf)

Kontakt hos Kommerskollegium:

Fredrik Ahlstedt

08-6904936