Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Entreprenörskap i skolan - för att utveckla våra unga och skapa drivna individer som är nyfikna på arbetslivet och företagande.

Nu kan du som företag engagera dig i att våra barn i skolan får en tydligare koppling mellan skola-arbets-/näringsliv. Hallstahammar kommun har blivit utvald för pilotprojektet ”Entreprenörskap i skolan - den röda tråden”

Du som företagare har en viktig huvudroll att fylla i detta projekt. Vi vill att du och ditt företag samverkar med oss i att våra barn i skolan ska få en tydligare koppling mellan skola och näringsliv. Vi söker företagare från Hallstahammar och Västmanland i alla olika storlekar och branscher som under 2018 vill engagera sig i detta projekt riktat mot våra unga och skolan. Ditt engagemang kan vara av olika art beroende på hur mycket tid du kan/vill lägga i projektet.

Vad krävs av mig som företagare/företagsledare?

För att delta i pilotprojektet önskar vi att du bidrar med din egen tid, kompetens, erfarenhet, öppenhet och egna framtidstankar in till skolan.  2-8 möten/aktiviteter, ca 2-3 timmar per gång under året där du kan välja att engagera dig i en eller flera av punkterna nedan:

1) Företagsledare möter skolledare

Dialog/utbyten kring, kultur, uppdrag, behov, framtid osv.

Workshop 2-3 gånger under 2018, 1 träff vår, 2 träffar höst

2) Företag som möter studieyrkesvägledare

Du som kan tänka sig ta emot "studiebesök" ute på din arbetsplats av studieyrkesvägledare, lärare och kanske någon grupp högstadieelever.

1-2 gånger under året - viktigt del av besöket är att skapa dialog och diskutera hur man kan stötta varandra.

3) Företag möter elever  

- Interagera med eleverna för att inspirera dem och dela en produkt/tjänst som man vill att denna härliga unga målgrupp får vara kreativa och tycka till om (case/hacketonsstil) . (1 gång vår, 1 gång höst)

- Ev. deltagande i "öppet hus" med fler företag (1 gång, höst)

Missa inte chansen att vara med och forma vår gemensamma framtid och möt din framtida kompetens tankar och utgångspunkt  - så du kan utveckla din verksamhet i riktning mot framtiden!

Sara Collin

  • Delprojektledare Västmanlands län
  • ESF-projekt Besökskraft

Faktaruta

Syftet med projektet är att skapa en hållbar modell för att synliggöra och påbörja en nödvändig utveckling av entreprenörskapets röda tråd genom utbildningssystemet och vidare länka ut i yrkeslivet för att skapa en tydligare koppling mellan skola-arbetsliv. Modellen kan sedan användas för att fortsätta jobba kontinuerligt med den röda tråden.

Projektet ska öka kunskapen om betydelsen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskola och skola samt synliggöra hur man kan arbeta med att inkludera detta och näringslivskontakter i sin undervisning.

Projektets målsättning är även att skolan och företagare ska ha ökade insikter i varandras arbetssituation samt fortsättningsvis ha lättare att knyta kontakt och finna vägar att samarbeta.

Projektet genomförs tillsammans med Region Västmanland, Mälardalens Högskola och Hallstahammars kommun.