Det är många företag som påverkas och har frågor relaterade till den pågående ryska invasionen av Ukraina. Vi hjälper er med svar och hänvisningar till rätt instanser. Detta gäller främst handel och affärsrelationer. För generella nyheter hänvisas till etablerade nyhetsmedia.

Här finns aktuell information

Kommerskollegium

Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik, samlar information om de införda sanktionerna mot Ryssland här. Kommerskollegium har även en grupp som arbetar med sanktioner dit företag kan ringa om man har frågor kopplade till sanktioner, telefon: 08-690 49 20.

ISP

Inspektionen för strategiska produkter, har uppdaterad information på sin hemsida. Från och med den 26 februari är det förbjudet att exportera alla listade produkter med ”dual use”, dvs dubbla användningsområden (PDA) samt ett stort antal övriga produkter till Ryssland.

EU:s Sanction Map

En sökbar karta med den senaste informationen om EU:s sanktioner, rättsakter som reglerar åtgärderna inklusive vilka varor och tjänster som omfattas.

Europeiska rådet

Här presenterar Europeiska rådet information om EU:s restriktiva åtgärder med anledning av krisen i Ukraina.

Utrikesdepartementet

Även Utrikesdepartementet har en samlingssida om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.

Tullverket

Här finns information kring det utökade exportförbudet av varor till Ryssland vilket påverkar tullhanteringen vid export till Ryssland. I Tulltaxan listas de tullkoder som omfattas av sanktionerna.

UA talents

We connect employers with Ukrainian people who are looking for a job within EU or remotely.

Vårt senaste seminarium

EU:s femte sanktionspaket

Det är nu förbjudet att köpa kol och andra fasta fossila bränslen från Ryssland. Lastbilar ...

Läs mer

Massflyktsdirektivet har aktiverats

De som omfattas av direktivet är personer som: är ukrainska medborgare och har varit bosatta i ...

Läs mer
Kontaktpersoner på Handelskammaren

Affärer med/i Ryssland och Ukraina
Mikael Wass, 070-191 85 89
mikael@handelskammarenmalardalen.se

Thor-Björn Käck, 076-677 68 82
thor-bjorn@handelskammarenmalardalen.se

Anställa personal från Ukraina
Marcus Ellervik, 073-474 72 09
marcus@handelskammarenmalardalen.se

Tidigare seminarium