Internationella affärer

Prislista handelsdokument

Handelskammarens intygsexpedition kan hjälpa dig med legaliseringar av export- och importdokument, t.ex ursprungsintyg, importcertifikat och handelsfakturor. Vi utfärdar också ATA-carneter för temporär utförsel av varor såsom yrkesutrustning, produkter till mässor och demonstrationer. Du kan beställa alla blanketter direkt av oss till självkostnadspris. Vi hjälper dig dessutom med hanteringen.

Det finns två olika sätt att ansöka

  • via papper, dokument som skickas in via post
  • via essCert med digitala dokument (konto behövs)

Prislista legalisering av dokument

Intyg

Original
Kopia
Importcertifikat
EUR.1
Intyg utfärdade på Handelskammaren brevpapper
Intyg om näringsverksamhet, original
Kopia

Pris

515 kr
315 kr
683 kr
490 kr
fr. 900 kr
900 kr
500 kr

Medlemspris

347 kr
229 kr
516 kr
490 kr
fr. 750 kr
750 kr
425 kr

EUR.1-certifikat utfärdas i ett original och har enhetligt pris oavsett medlemskap i Handelskammaren.

Moms tillkommer.

Prislista ATA-carnet

Normal handläggningstid för utfärdad carnet är 2-3 arbetsdagar förutsatt att samtliga handlingar är korrekta.

ATA-carnet, Varuvärde (SEK) från 1 mars 2024

0 – 100 000
100 001 – 400 000
400 001 – 1 000 000
1 000 001 – 5 000 000
5 000 001 – 10 000 000
>10 000 000

Extra resa/land (per ytterligare resa/land)
Expressavgift (utfärdad inom 1 arbetsdag)
REK post

Pris

6 000 kr
10 000 kr
23 000 kr
34 000 kr
45 000 kr
0,85 %

2000 kr
3000 kr
1000 kr

Medlemspris

5 000 kr
8 500 kr
20 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
0,75 %

1 500 kr
2 500 kr
500 kr

Moms tillkommer.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor