Så här fyller du i ursprungscertifikatet

Instruktion för att fylla i ursprungscertifikat

OBS Glöm ej att skriva under ansökningsblanketten 
Ursprungscertifikatet är ett blankettset framtaget av EU. Setet består av ett original, en kopia samt ansökan som fylls i av sökande.
Om certifikatet fylls i för hand skall det göras med bläck och tryckbokstäver. Vissa länder accepterar dock inte handlingar som fyllts i för hand. Certifikatet får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Vid felskrivning makuleras certifikatet och nytt blankettset används. I nödfall kan dock ändringar göras genom att felaktiga uppgifter stryks över och riktiga uppgifter läggs till vid behov. Alla sådana ändringar skall bestyrkas av den person som gör ändringarna och stämplas av utfärdande handelskammare.
I certifikatet får inga anteckningar göras där utrymme ej har reserverats.
I fälten får inga undantag eller inskränkningar avseende vissa länder anges.
De uppgifter som skall lämnas på blanketten är:

A. ORIGINAL

Fält 1 – Avsändare

Fullständigt namn och adress.

Fält 2 – Mottagare

Fullständigt namn och adress avseende den utländske köparen.

Fält 3 – ursprungsland

a) Varor med ursprung inom EU :
– Ange ”European community”, eventuellt följt av medlemslandets namn, t ex European community: Sweden
b) Varor med ursprung utanför EU:
– Ange ursprungsland

Fält 4 – upplysningar om transporten

Frivillig uppgift.

Fält 5 – anmärkningar

I detta fält får uppgifter lämnas som inte kan lämnas på annan plats och som kan vara till hjälp för att identifiera försändelse (t.ex. hänvisning till något dokument som hör till försändelsen som ordernummer, licens, remburs etc).

I undantagsfall kan en hänvisning till tillverkaren lämnas i detta fält.

Fält 6 – varubeskrivning

Varorna skall beskrivas med användande av deras gängse handels-beteckning.Tekniska uppgifter avseende produkten kan också anges.

Generella beskrivningar som kemiska produkter,  datordelar, reservdelar, maskiner, kvalitetsbeteckningar etc, godtas ej.

Räcker utrymmet inte till, får en generell varubeskrivning lämnas med tillägget ”enligt bifogad handling/as per attached document” varvid  handlingens nummer och datering skall anges.
Varje varupost som är upptagen på certifikatet, skall föregås av ett löpnummer. En horisontell linje skall dras under den sista uppgiften. Outnyttjat utrymme skall spärras.

Fält 7 – mängd

Denna kan uttryckas i olika måttenheter (vikt, volym etc) beroende på vilken produkt som skall exporteras. Vid viktangivelse skall noggrant anges om det rör sig om netto- eller bruttovikt.

 

Fält 8 – behörig organisations undertecknande

Denna ruta är förbehållen Handelskammaren.

B. KOPIA

Kopian är tryckt på gult papper och innehåller exakt likadana rubriker som originalet och skall fyllas i som originalet.

Om så krävs kan en eller flera tilläggskopior utfärdas.

Kopior skall göras på de gula extrabladen.  Observera att kopiorna måste ha samma nummer som originalet.

C. ANSÖKNINGSBLANKETTEN

Ansökningsblanketten är tryckt på rosa papper och skall fyllas i som originalet. Dessutom skall den förses med datum, underskrift, namnförtydligande samt i förekommande fall företagets stämpel.
Styrkande handling såsom faktura, packlista eller liknande ska bifogas ansökan.