Internationella affärer

Kontakter i världen

Andra handelskammare

I Sverige finns elva regionala handelskammare från Luleå i norr till Malmö i söder. Alla handelskammare är privata och självständiga medlemsorganisationer som samarbetar inom ramen för Sveriges Handelskamrar.

Under mer än 100 år har handelskamrarna drivit företagens intressen och varit en betydelsefull opinionsbildare i frågor för företagen. Genom täta kontakter med politiker och tjänstemän, genom debattartiklar, rapporter, möten, svar på remisser och nätverkande, bildar vi opinion för att det ska bli lättare att driva företag.

Handelskamrarna är en högkvalitativ mötesplats som erbjuder medlemmarna intressanta affärs- och nätverksmöjligheter. Dessutom fyller vi en unik och viktig roll i samhället som oberoende tredje part.

Stora delar av den svenska lagstiftningen baseras på beslut inom den Europeiska unionen. Sveriges Handelskamrar arbetar därför även med politisk påverkan och opinionsbildning på den europeiska arenan. Påverkansarbetet inom EU drivs via den europeiska handelskammarorganisationen Eurochambres.