Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Våra studenter - era framtida medarbetare!

Nu under våren 2021 kommer Affärshögskolans och Teknikhögskolans YH-studenter genomföra sin LIA. Vi söker nu företag som kan hjälpa våra studerande med en praktikplats eller ett distansbaserat säljprojekt!

En stor del av ”Yrkeshögskolans” framgång finns i konceptet LIA, Lärande i Arbete, som innebär att man som företag tar emot en eller flera studerande under en längre period. Det långsiktiga målet med LIA-perioden är att förbereda den studerande för sin yrkesroll, att de får praktisera sina teoretiska kunskaper från klassrummet, men även för att öka förutsättningarna för en anställning efter avslutad utbildning. Att vara ett LIA-företag är kostnadsfritt och de studerande är försäkrade under hela utbildningen, både inom och utom Sveriges gränser.

Du som företagare kan bl.a. bidra med att:

  • Ta emot en eller flera studerande på plats
  • Handleda en eller en grupp studenter via ett distansupplägg

Alternativen är alltså flera och upplägget kan, utifrån rådande situation, genomföras med ett flexibelt förhållningssätt. Det som krävs av er som LIA-företag är engagemang, bra arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap och en handledare som ni själva utser för att både ni som företag och den studerande ska få ut så mycket som möjligt av tiden.

Utbildningar som genomför sin LIA-period:

Du hittar mer information om vår utbildningar på våra hemsidor, se respektive länk! Vill du diskutera möjligheter för erat företag att ta emot LIA-studerande får du gärna kontakta vår kontaktperson.

Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan har vi arbetat med utbildning för näringslivet i över 20 år och det finns många sätt att samarbeta med oss. Vår vision är att vara bäst på utbildning i samarbete med näringslivet!

Kontaktperson:
Joel Rudolfsson, utbildningsansvarig
Affärshögskolan, Teknikhögskolan & Vårdyrkeshögskolan

Tel: 019-611 58 57
Epost: joel.rudolfsson@plushogskolan.se
LinkedIn