Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

StyrelseAkademin Örebro - Ägarstyring och ägardirektiv i ägarledda bolag

Nå dina mål som företagare genom aktiv ägarstyrning. Att ägarna formulerar ett skriftligt ägardirektiv med sina viljor och mål samt tillsätter en aktiv och professionell styrelse med rätt kompetens och erfarenhet är ett framgångsrikt sätt att nå sina mål som företagare. Styrelsens uppgift är alltså att hjälpa ägarna att realisera ägardirektivet.

Anmäl dig via länken nedan. Utbildningen äger rum den 16 september, 2021, 13.30-16.30.

https://www.styrelseakademien.se/orebro/top-news/utbildning-agarstyrning-och-agardirektiv-i-agarledda-foretag/