Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Utveckla ditt ledarskap för att möta de nya utmaningarna

Det är svårt att få en överblick över ett allt mer mångfacetterat arbetsliv som innefattar medarbetare på distans, både inom och utanför den egna organisationen. Det är en form av arbetsliv vi aldrig tidigare stött på. Samtidigt sker transformationer som digitaliserar och automatiserar bort gamla arbetsuppgifter och arbetssätt. Sammantaget står ledare idag inför helt nya utmaningar som inte längre passar in i de gamla ledarskapsmodellerna, vi behöver bygga ny kompetens och nya insikter kring hur ledarskapet behöver utvecklas. Frontit erbjuder därför Handelskammarens medlemmar tre utbildningar under våren 2021.

LEDARSKAP I EN DIGITAL VÄRLD
-Vad krävs av dig som ledare i en digital värld?

Vi utgår från tre olika perspektiv personligt operativt och strategiskt ledarskap Vi använder konkreta exempel och erfarenheter som inspiration till varje del och arbetar igenom det egna ledarskapet utifrån varje deltagares personliga förutsättningar Utbildningen ger inspiration och kunskap för att utveckla det egna ledarskapet och på ett bättre sätt kunna leda och stötta medarbetare digitalt.

FÖRÄNDRINGSLEDNING
-Hur blir förändringsledning en naturlig del av ditt ledarskap?

Varför blir förändringen inte verklighet och vad är det som gör att det tar tid? Vi ger deltagarna kraft och kompetens kring den egna organisationens förmåga att lyckas med pågående eller framtida förändringar.

LEDA & FACILITERA DIGITALA MÖTEN OCH WORKSHOPS
- Hur designar, leder och faciliterar du inspirerande

Fokus på att skapa en bra teorigrund, gemensam upplevelse och erfarenhetsutbyten Vi ger er fler verktyg att lägga i er verktygslåda för att planera effektgivande workshops Vi får tillsammans uppleva användbara metoder och faciliteringstekniker som ger dig ökat förtroende i att leda workshops.

Vårens upplägg 2021

LEDARSKAP I EN DIGITAL VÄRLD
Del 1 11/3 08:00 12:00 & Del 2 25/3 08:00 12:00

Målsättning: Få inspiration och kunskap för att utveckla det egna ledarskapet och på ett bättre sätt kunna leda och stötta medarbetare digitalt.
Målgrupp:  Chefer och ledare.
Format: Utbildningen sker digitalt, max 15 deltagare.
Omfattning: 2 x 4 timmar.
Sista anmälningsdag: 25/2 2021 för utbildningen Digitalt ledarskap del 1 & 2. Anmälan är bindande.

FÖRÄNDRINGSLEDNING
22/4 08:00 12:00

Målsättning: Ge deltagarna kraft och kompetens kring den egna organisationens förmåga att lyckas med pågående eller framtida förändringar.
Målgrupp: Ledningsgrupper på olika nivåer som vill öka sin organisations förändringsförmåga allmänt eller inför en specifik förändring.
Format: Utbildningen sker digitalt, max 15 deltagare.
Omfattning: 4 timmar.
Sista anmälningsdag: 8/4 2021 för utbildningen Förändringsledning. Anmälan är bindande.

LEDA & FACILITERA DIGITALA MÖTEN OCH WORKSHOPS
29/4 08:00 12:00

Målsättning: Efter utbildning ska deltagarna ha fått en tydligare bild av att leda och facilitera workshop designs värde för förändring/projekt/verksamhet.
Målgrupp: Främst riktas kursen mot ledningsgrupper, projektgrupper, HR avdelning eller andra som ansvarar för att leda och facilitera digitalt.
Format: Utbildningen ges digitalt, max 15 deltagare.
Omfattning: 4 timmar.
Sista anmälningsdag: 15/4 2021 för utbildningen Förändringsledning. Anmälan är bindande.

Bokar du in dig på samtliga utbildningar får du ett rabatterat pris, se mer under Anmälan. Sista anmälningsdag är 25/2 2021 för utbildningspaketet med samtliga utbildningar.

VÅRT KUNDLÖFTE

Deltagarna har efter avslutad utbildning fått kunskap för att utveckla det egna ledarskapet och på ett bättre sätt kunna leda och stötta sina medarbetare i en digital kontext.

Vilka är vi som jobbar på Frontit?

På Frontit arbetar drygt 200 erfarna, oberoende och pragmatiska konsulter som lever vårt kundlöfte ”Fungerande Förändring”.  Det löftet innebär att det vi levererar hos er i era förändringsprojekt ger mätbar effekt i verksamheten. Vi har jobbat med förändring i över 40 år och har med den erfarenheten lärt oss vad som krävs för att skapa resultat i många olika typer av projekt. Hemligheten bakom Frontits framgång är våra engagerade medarbetare som tillsammans bygger företaget. Nio år i rad har vi utsetts till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser via Great Place to Work, - något vi är otroligt stolta över!

Anmälan, pris och aktuella datum:

Frontit erbjuder Handelskammarens medlemmar ett utbildningspaket med fokus på ledarskapsutveckling och förändringsledning under våren 2021

Alternativ 1)
Utbildningspaketet med samtliga utbildningar till ett pris av 16 000:-ex moms (4 tillfällen á 4 timmar), ordinarie pris 19 600:-ex moms. Sista anmälan är 25/2 2021.
Ange fakturauppgifter vid anmälan för att garantera en plats. Anmälan är bindande.

Alternativ 2)
Möjlighet att boka utbildningarna var för sig till ett pris av 4500:--ex moms per tillfälle (1 tillfälle á 4 timmar)  ordinarie pris 4 900:-ex moms . Sista anmälan sker 2 veckor innan utbildningen. Ange fakturauppgifter vid anmälan för att garantera en plats. Anmälan är bindande. Max antal per grupp är 15 deltagare och minimum 8 deltagare för att utbildningen ska genomföras.  Anmälan till utbildningarna sker via denna länk.

Betalning sker via faktura, ange dina fakturauppgifter i anmälan. Betalningsvillkor 30 dagar. Läs mer om vår e-postpolicy och hantering av personlig information: https://www.frontit.se/integritetspolicy/

Vill du veta mer?  Kontakta : My Tegelgård,  Mobil: +46 73044 90 60 E-post: my.tegelgard@frontit.se