Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Hur svårt kan det vara?

I februari var ett av våra nya kundföretag ett industriföretag i Värmland. Att få dem att välja oss på Nya Ekonomikompetens var inte särskilt svårt. Alls.

Det visade sig att deras tidigare leverantör (en av de större leverantörerna av redovisningstjänster) inte ens klarade att leverera det mest basala.

Opersonligt med sena rapporter och månadsbokslut

Den första frågan som kom upp i våra säljsamtal var hur vi på Nya Ekonomikompetens arbetar med kundbemötande. Kundens tidigare leverantör använde sig nämligen av någon form av anonym 'helpdesk' vilket endast skapade opersonliga och svårtillgängliga relationer.

Vårt sätt att arbeta med månadsgenomgångar och kundansvariga fick därmed positiv respons direkt.

"...vårt sätt att arbeta med månadsgenomgångar och kundansvariga fick därmed positiv respons..."

Sedan diskuterade vi rapportering av månadsbokslut och fick i januari reda på att det senaste bokslutet kunden hade fått från leverantören gällde oktober. Man hade därför ingen kännedom om hur det gått för verksamheten under november och december.

Vi berättade förstås att alla våra kunder har fast datum (runt den 8-15:e) för månadsrapportering varje månad. Kan man ha det?, frågade kunden. Ja, svarade vi. Fantastiskt, sa kunden.

Rättningar i årsboksluten

En annan fråga som kunden ställde till oss var om det går att arbeta med redovisningen så att man slipper de stora resultatsvängningarna vid årsboksluten?

Det visade sig att pga att deras tidigare leverantör hade så dålig kontroll på redovisningen löpande under året och endast årsvis stämde av en del balanskonton, tvingades man då göra stora rättningar som slog (oftast förstås negativt) på resultatet i samband med årsbokslutet.

"...noga med att stämma av alla balanskonton varje månad..."

En förmodad vinst på 2 msek kunden i ett svep förvandlas till en faktisk vinst på endast 3-400 ksek, fick vi höra.

Vi berättade då att på Nya Ekonomikompetens är vi noga med att stämma av alla balanskonton varje månad. För att slippa obehagliga överaskningar i samband med upprättandet av årsbokslutet.

Kunden tar beslut

Så där höll det på i dialogen med företaget innan vi hade dem som kund. Och vi betade av område efter område där vi enkelt kunde övertyga industriföretaget om fördelarna med att välja oss på Nya Ekonomikompetens som leverantör.

"...effektiva tjänster baserat på ordning & reda..."

För hur svårt kan det egentligen vara? Att som leverantör av ekonomitjänster leverera effektiva tjänster baserat på ordning & reda, rapporter som färskvara med siffror man kan lita på parallellt med bra grafik och kommentarer? Tillsammans med god kundrelation!