Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Vi hjälper dig att hitta rätt lokal för rätt behov – på rätt plats!

Öka er ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten genom att optimera era lokaler! För stora eller felaktigt utformade lokaler utgör ett resursslöseri både när de byggs och under hela den tid de används och förvaltas. För att kunna prata hållbarhet på riktigt krävs det att vi optimerar våra lokaler – både ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Våra lokaloptimeringstjänster säkerställer att era lokaler kan nyttjas optimalt och möter de behov som finns – en möjlighet för er att skapa attraktiva mötesplatser, öka lönsamheten och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med alla sorters lokaler och lokalbehov. Vi kan hjälpa er förstå hur era lokaler används och hur de skulle kunna utvecklas och optimeras, hela vägen från analys till färdig utformning.

Här kan du läsa mer om våra tjänster inom lokaloptimering.
Vill du veta mer? Hör av dig så pratar vi!

Oskar Widlund,
Projektledare och kontorschef               
Therese Eriksson,
Arkitekt och processledare
Tel: 019 670 22 17
E-post: oskar.widlund@white.se
Tel: 019 670 22 19
E-post: therese.eriksson@white.se