Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

StyrelseAkademien Örebro- Seminarie "Sitter du eller ditt bolag på dolda risker" - vi ställer om till digitalt

I samarbete med Skandia bjuder vi in till seminariet "Sitter du eller ditt bolag på dolda risker?"

Vi ställer om till digitalt, samma dag och tid - fredag 13 nov, 2021 kl 11.15-12.45

Visste du att 9 av 10 VD-avtal innehåller felaktigheter?
Inom pensions & försäkringsområdet finns det många risker som gör det viktigt för ägare, styrelse och VD att vara extra vaksamma. Chansen är annars stor att det kan bli kostsamt för bolaget och fel för de anställda.

Vi kommer vid detta seminarium övergripande gå igenom hur det hänger ihop och främst beröra VD-avtalet. VD:ar omfattas inte av den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen eller av kollektivavtal – med ett fåtal undantag. Det är därför viktigt att ha ett VD-avtal som följer gällande lagstiftning och som tydligt reglerar anställningsvillkoren för VD.

Tyvärr innehåller många VD-avtal otydliga formuleringar och ofta saknas helt väsentliga anställningsvillkor, vilket kan skapa konfliktartade situationer vad gäller tillämpningen av avtalet. Något som kan bli både kostsamt och tidsödande.

Martin Hultman, pensions- och arbetsrättskonsult på Skandia, delar med sig av sin erfarenhet om vad som är viktigt att tänka på bl.a. vid upprättande av anställningsavtal för VD. En kort presentation av Skandia som bolag kommer även att hållas av Victoria Alila och Björn Axelsson.

Sista dagen för anmälan är 9 november 2020.

Varmt välkommen!

För mer information: eva.swedberg@styrelseakademien.se

Anmälan: https://www.styrelseakademien.se/orebro/top-news/seminarium-sitter-du-eller-ditt-bolag/