Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Har du koll på dina molntjänster?

Tillhör du den positiva när molnbaserade lösningar kommer på tal? Använder du molnbaserade tjänster i din verksamhet?

Många företag använder sig av olika typer av molntjänster i sin verksamhet. Användningen av molntjänster innebär ofta en överföring av personuppgifter. Eftersom många molntjänster tillhandahålls av amerikanska leverantörer sker ofta en överföring av personuppgifter till USA. Reglerna i GDPR för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES är dock strikta. Överföringar får endast ske under vissa, särskilt angivna, förutsättningar.

Ett av de alternativ som tidigare kunde användas som grund för överföring av personuppgifter till USA – Privacy Shield – ogiltigförklarades i somras av EU-domstolen. Domen innebär att företag som använder sig av de här tjänsterna behöver säkerställa en annan giltig grund för överföringen av personuppgifter. Det har medfört att det idag är väsentligt mycket svårare att använda sig av molntjänster än tidigare för att överföringen ska vara tillåten.

Använder du dig av molntjänster eller har du underleverantörer som gör det? Det finns då anledning att fundera över hur din verksamhet ska förhålla sig till det nya rättsläget.

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Vi hjälper våra klienter inom alla affärsjuridiska områden och är bland annat engagerade inom företagsöverlåtelser, insolvensrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, kommersiell hyresrätt, arbetsrätt, offentlig upphandling, IT och tvistlösning. Behöver du hjälp att reda ut dina frågor inom dataskydd eller har du andra juridiska frågor? Kontakta oss på Lindahl! Johanna Näslund 070 544 59 95 och Ida Karlsson 0736 72 17 53