Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Frigör potential med stöd från Blooming minds

Med lång erfarenhet som chefer i industrin och med inspiration och kunskap från idrotts- och prestationspsykologi, hjälper vi era ledare och team att nå sina mål och maximera potentialen på ett hållbart sätt. Oavsett var ni befinner er, kan vi hjälpa er framåt. Vi har verktyg för att utveckla självledarskap, individuella förmågor & färdigheter, ledarstil samt ledarförmågor & färdigheter.

Coachning av ledare & individer

Individuell ledarskapscoachning tillsammans med Blooming minds börjar ofta med ett individ- och ledarprofiltest, eLPT. Vi går igenom resultatet tillsammans, identifierar utmaningar och möjligheter och tar fram en handlingsplan. Därefter coachar vi dig i positiv riktning så att du kan blomma ut och bli den hållbara och vassa ledare du vill vara.

Vi coachar även baserat på redan identifierade behov. Det kan handla om olika individuella utmaningar eller hur du skapar ett högpresterande och välmående team. Det kan också handla om stöd med tankesätt och övningar för att förbättra den mentala styrkan, inför exempelvis en presentation. För dig med en prestationskrävande roll, t.ex. säljare, erbjuder vi upplägg som liknar de vi använder för elitidrottare.

Teamutveckling med Blooming minds

Den som har haft förmånen att tillhöra ett vinnande lag eller arbeta i ett högpresterande team, vet hur det känns. Ett högpresterande team karaktäriseras av effektivt samarbete och produktivitet, tydliga mål och gemensamt beslutsfattande. I ett högpresterande team går laget före jaget, men det finns alltid utrymme för individerna att blomma ut. Blooming minds hjälper dig som ledare att skapa ett vinnande lag. Vi identifierar teamets utvecklingspotential och utformar aktiviteter tillsammans med dig i avsikt att få teamet och individerna i teamet att känna större inre motivation och prestera bättre tillsammans.

Föreläsning med Blooming minds

Vi skräddarsyr föreläsningar utifrån dina behov, men vi plockar ur vårt bibliotek innehållande teorier, erfarenheter och praktiska exempel från prestationspsykologi respektive ledarskap. Vi blandar teori med reflektion och övningar. Just nu erbjuder vi extra förmånliga priser för Handelskammarens medlemmar.

Exempel:

  • Hur skapar du en god prestationsmiljö?
  • Vad är psykologisk trygghet och hur skapar du en trygg arbetsmiljö?
  • Hur skapa inre motivation?
  • Vad är och hur skapar man ett högpresterande team?
  • Hjärnans funktion kopplat till beteenden

Kontakt

kontakt@bloomingminds.se

079-3311625, 076-3443633