Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

Elon blir delägare i Hemmy - ska bygga ledande e-handelsbolag

Elon, Sveriges största vitvarukedja och Hemmy, en snabbväxande e-handelsaktör,

har beslutat att inleda ett samarbete som inkluderar ett korsägande mellan de två

företagen. Målet är att erbjuda branschens mest attraktiva och smidiga

köpupplevelse.


”Samarbetet förenar det bästa av två världar, där Elons lokala butiker och kompetenta

butiksmedarbetare förenas med Hemmys e-handelskompetens, moderna plattform och

affärsmodell,” säger Stefan Lebrot, VD på Elon.


”Tillsammans kommer vi kunna fortsätta satsa på att ligga i framkant när det gäller

kundupplevelser och värde för pengarna,” säger Paul Fischbein, medgrundare och

styrelseordförande i Hemmy.


Elon är med över 4 miljarder kronor i omsättning och cirka 350 butiker Sveriges största

vitvarukedja. Hemmy har på ett halvår nått framgång på e-handelsmarknaden med en

rullande årsomsättning över 50 miljoner kronor genom ett väldigt starkt fokus på hög

kundupplevelse.


Fokus på kundupplevelser

”Vid sidan av vårt fokus på att utveckla upplevelserna i våra fysiska butiker har vi också

satsat mycket på vår digitala transformation och samarbetet är ett viktigt steg i den

resan,” säger Stefan Lebrot på Elon. ”Tillsammans med Hemmy kommer vi kunna

förena effektiva nätplattformar och leveransmodeller med attraktiva butiker och lokal

närvaro.”


”Jag har alltid varit imponerad av Elons förmåga och position på vitvarumarknaden.

Hemmy har haft en mycket bra start och fått väldigt höga kundbetyg. Hög kundnöjdhet

är centralt för Hemmy och tillsammans med den kompetens och de resurser som vi får

tillgång till via Elon ser vi framför oss en spännande framtid,” säger Paul Fischbein


Start 1 oktober

Företrädare för de båda företagen har skrivit under samarbetsavtal som inkluderar

korsägandet men är villkorat av ett stämmobeslut inom Elon vid extra bolagsstämma

som är planerad till den 7 september. Samarbetet förväntas inledas 1 oktober.