Gör en bättre internationell affär

Handelskammaren Mälardalen hjälper dig som har företag i Eskilstuna och Strängnäs när ni vill expandera internationellt.

 1. Behovsanalys
  Du får förslag på hur ditt företag kan utvecklas på nya eller befintliga internationella marknader.
 1. Marknadsanalys
  Du får kunskap om en eller flera marknader utifrån en specifik eller flera frågeställningar + rekommendationer om de bästa strategierna.
 1. Affärskontakter
  Vi identifierar, utvärderar, kvalitetssäkrar och ordnar möten med distributörer, agenter, kunder och leverantörer.
 1. Etablering
  Med lokala samarbetspartners vägleder vi er i alla praktiska frågor kopplat till bolagsbildning, anställning och andra frågor av exportteknisk och juridisk karaktär.

Skeppningsnätverket

Skeppningsnätverket är Handelskammaren Mälardalens affärsnätverk för dig i Eskilstuna och Strängnäs som arbetar med internationella affärer. Genom nätverket får du aktuell kunskap, omvärldsbevakning och kontakt med andra företagare som står inför samma utmaningar som du.

Medlemsrabatt på alla handelsdokument

Handelskammaren Mälardalen hjälper dig med legaliseringar av export- och importdokument, till exempel ursprungsintyg, importcertifikat och handelsfakturor. Vi utfärdar också ATA-carneter för temporär utförsel av varor som yrkesutrustning och produkter till mässor och demonstrationer.

essCert – snabba handelsdokument
Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt av oss på Handelskammaren Mälardalen. Du kan sedan skriva ut dokumenten på vitt papper på din egen skrivare.

Relocation Service

Handelskammaren Mälardalen ser till att dina nyanställda snabbt kan komma igång med sitt arbete och att deras familjer kommer tillrätta i Eskilstuna och Strängnäs. Vi är med i processen från start till mål och erbjuder Pre-visit, Immigration (vi är certifierade hos Migrationsverket), Home search, Settling in, Ongoing support och Departure.

Välkommen med din förfrågan till någon av oss!

30 maj 2024
Trade Talk - Frankrike

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare.

Läs mer
18 sep 2024
Incoterms 2020 - använder du rätt leveransvillkor?

Har du kontroll på vilka leveransvillkor som ni använder på ert företag och vet ni vad dessa egentligen innebär? Denna utbildning ger dig kunskaper som gör att du kan komma fram till vilket leveransvillkor som passar just er och era affärer.

Läs mer
09 okt 2024
Effektiv tullhantering

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och exportör.

Läs mer
06 Nov 2024
Kurs med fokus på ursprung och frihandelsavtal

Under Fördjupningskurs i ursprungsregler och frihandelsavtal lär du dig hur du fastställer varans ursprungsland samt hur klassificeringen av varor kan leda till höga tullar, tullnedsättning eller tullfrihet för din kund.

Läs mer
04 mar 2025
Betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor 2025

Under Kurs om villkor för betalning, leverans och försäkring lär du dig hur villkoren kan skapa förtroende i befintliga och framtida affärskontakter. Du får lära dig hur villkoren kompletterar varandra på bästa sätt.

Läs mer
13 mar 2025
Remburshantering - Letter of Credit

Betalningsvillkoret remburs används ofta i internationella affärer. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet.

Läs mer

Vill du ha mer information om internationell handel

 • Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi samlat in är korrekta.

Läs vår datlagringspolicy här.