Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och exportör. En smidig tullhantering, utan onödiga extrakostnader och riskexponering förutsätter bra kunskaper om EU:s tullagstiftning tillsammans med insikten om att tullagstiftningen ständigt förändras. Under Kurs om tullhantering lär du dig att hantera och tillämpa det senaste inom regelverket, både som importör och exportör.

Målgrupp

Säljare, inköpare och operativ personal inom import, export, logistik eller inköp som vill uppdatera sig inom området eller lära sig effektiv tullhantering från grunden.

Innehåll

Du lär dig det mest grundläggande inom att klassificera och beräkna tullvärde – för att minimera risk för felaktigt betald tull eller tullrevision med höga straffavgifter som resultat. Du får även lära dig att fylla i en korrekt tulldeklaration och hur du söker rätt information som håller dig uppdaterad i framtiden.

  • Grunderna i hur en vara klassificeras.
  • Ursprungsregler och hur man får fram varans ursprung.
  • Att beräkna tullvärde.
  • Vilka dokument som krävs och hur de struktureras på rätt sätt.
  • Hur tullförfarandet skiljer sig åt mellan definitiv och temporär import eller export.
  • EU:s gemensamma tullagstiftning (Union Customs Code, UCC).

 

Utbildare: Kristian Sördell-Halse, Simplicus

Utbildningen hålls under en dag, vanligtvis 09.00-16.00.
Kursmaterial, lunch och fika ingår.

Vill du intresseanmäla dig till en kurs?

Kontakta Mikael Wass.

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel