Infrastruktur och logistikarenans nätverksgruppmöte #1 2019 - Handelskammaren Infrastruktur och logistikarenans nätverksgruppmöte #1 2019 - Handelskammaren

Anmäl dig till Infrastruktur och logistikarenans nätverksgruppmöte #1 2019

När
2019-02-19 01:00 - 2019-02-19 01:00

Var
Region Västmanland, Regionhuset, Västerås

Kostnad
Kostnadsfritt

Nätverksträff #1 2019

Infrastruktur och Logistikarenan (ILA) är Handelskammarens nätverk för logistikberoende företag inom alla transportslag. Du som arbetar med företagets godstransporter fyller en viktig funktion för ditt företags affärer. Utan möjligheter till ett välfungerande logistikupplägg och en välfungerande infrastruktur drabbas näringslivet negativt.

OBS! Välj från listan genom att klicka, inte genom att trycka enter