Hållbart företagande i praktiken 2024 - Handelskammaren Hållbart företagande i praktiken 2024 - Handelskammaren

Anmäl dig till Hållbart företagande i praktiken 2024

När
2024-01-23 13:00 - 2024-01-23 16:00

Var
Handelskammaren Mälardalen Munktell Science Park Portgatan 3 Eskilstuna

Kostnad
Medlem 9750 SEK, icke-medlem 13250 SEK

Genom utbildningen får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag. Under fyra halvdagar går vi genom hållbart företagande med praktiska exempel på hur man kan utforma en hållbarhetsstrategi utifrån sina viktiga frågor, hur arbetet kan ledas och följas upp för att bidra till både affärsutveckling och stärkt varumärke. Det blir också en introduktion till gällande lagar och standards inom hållbarhetsområdet.

EUs nya hållbarhetsdirektiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ersätter NFRD (Non Financial Reporting Directive) och ska börja tillämpas i januari 2024 för företag som redan omfattas av NFRD. En stor förändring är att fler företag i EU kommer omfattas av CSRD än av NFR. Från cirka 11 700 företag som behöver hållbarhetsrapportera idag till ungefär 49 000 företag när CSRD är fullt ut implementerat. Ett område där kravet ökat är transparens och spårbarhet i värdekedjan och påverkar långt fler företag än de som är direkt berörda, redan nu.

Sista registreringsdagen har passerat.

Var god kontakta Paula Byström vid eventuella frågor.

Epost: paula@handelskammarenmalardalen.se

Telefon: