Certifieringskurs export- och importhantering - Handelskammaren Certifieringskurs export- och importhantering - Handelskammaren

Anmäl dig till Certifieringskurs export- och importhantering

När
2020-01-01 07:00 - 2120-12-31 17:00

Var
Västerås, Örebro & Eskilstuna

Kostnad
Medlem 18500 SEK, icke-medlem 21500 SEK

Vänligen ange gärna vilken av fortsättningskurserna du vill läsa, skicka till: mikael@handelskammarenmalardalen.se

Pris certifiering 18500 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren, 21 500 kr ex moms för övriga deltagare. Enstaka kurser 5300 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren, för övriga deltagare 6900 kr ex moms. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

OBS! Välj från listan genom att klicka, inte genom att trycka enter