Handelskammaren Mälardalen

Medlemsnyheter

White i Örebro växlar upp inom processledning

Under de senaste åren har vi stärkt vår kompetens inom processledning genom att vara just processledare i ett flertal projekt. Våra projekt spänner över olika marknadsområden, men berör främst gränslandet mellan verksamhetsutveckling och lokalutveckling och stadsbyggnad. Vi har sett en ökning av uppdrag inom processledning och är stolta och glada över att kunna presentera ett starkt och dynamiskt team, där var och en besitter en bred kompetens inom området.

Våra processledare har sin grund inom arkitektur, hållbarhet och stadsbyggnad och kan som processledare kombinera dessa kompetenser till att passa det specifika projektet. Teamet leds av Elin Sandström (Hållbarhetsspecialist), Therese Eriksson (Arkitekt) och Gustav Fornwall (Planarkitekt) i teamet ingår även fler kompetenser t.ex. samhällsplanerare.

Teamet har stor erfarenhet som lämpar sig för en bredd av uppdrag. Kombinationen av processledning och en grundkompetens inom arkitektur, plan- och hållbarhetsfrågor gör oss starka inom arkitektur- och samhällsutveckling. Bland våra kunder finns såväl kommunala som privata verksamheter och vi kan processleda uppdrag från tex lokalförsörjningsplaner, stadsdelsutvecklingsförslag, strategisk lokalplanering eller en ny kontorslösning.

Vi vet att en kreativ process med ett tydligt syfte stöttar och driver projektet framåt.


Vill du veta mer om vår processledningskompetens? Kontakta oss!

Therese Eriksson, Arkitekt och processledare
Tel: 019 670 22 19
E-post: therese.eriksson@white.se

Elin Sandström, Hållbarhetsspecialist och processledare
Tel: 019 670 22 16
E-post: elin.sandström@white.se