Affärsnätverk Västerås

Digitaliseringsnätverket

Tillväxt och utveckling i it-branschen

Digitaliseringsnätverket arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Västerås som it-stad genom att:

  • lyfta it-branschen
  • driva påverkansfrågor
  • samverka kring kompetensförsörjningsfrågor
  • verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Västerås
  • samverka kring evenemang
  • benchmarka och ”boosta” varandra.

Vem kan vara med i Digitaliseringsnätverket?

  • Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
  • Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år.
  • Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.

Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

29 maj 2024
Business Afterwork på B26 TAKET

Business After-Work våren 2024

Läs mer
29 maj 2024
Kompetensforum Chamber Summit 2024

Att rekrytera, behålla och utveckla personal med rätt kompetens är helt avgörande för våra medlemsföretag. Inom kompetensförsörjning möter dessvärre många stora tillväxthinder.

Läs mer
30 maj 2024
Trade Talk - Frankrike

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare.

Läs mer