Affärsnätverk Västerås

Digitaliseringsnätverket

Tillväxt och utveckling i it-branschen

Digitaliseringsnätverket arbetar för att tillsammans bidra till tillväxt och utveckling av branschen och Västerås som it-stad genom att:

  • lyfta it-branschen
  • driva påverkansfrågor
  • samverka kring kompetensförsörjningsfrågor
  • verka för att företag i relaterade branscher etablerar sig i Västerås
  • samverka kring evenemang
  • benchmarka och ”boosta” varandra.

Vem kan vara med i Digitaliseringsnätverket?

  • Du som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Mälardalen.
  • Du som arbetar på ett företag som har minst 10 anställda, eller vars målsättning är att ha det inom ett år.
  • Du som arbetar på ett företag vars verksamhet till största del är it-relaterad.

Det företag som du arbetar vid kan ha olika representanter som deltar i gruppen vid olika tillfällen. Men, det är viktigt att den som deltar har befogenhet att fatta beslut och kan medverka i beslutsprocessen.

29 aug 2024
HR träff i Örebroregionen

Handelskammaren Mälardalen, Business Region Örebro och Örebro kommun bjuder in till en träff för dig som arbetar med HR och talangattraktion i vår region.

Läs mer
30 aug 2024
Promotionmorgon augusti

Välkommen till Promotionmorgon. Vi bjuder på nätverkande, spännande gäster, omvärldsbevakning och inspiration.

Läs mer
03 sep 2024
Utbildning i affärsutveckling

Förbered ditt företag för att möta nya trender. Här garanteras du en genomgång i hur man omvärldsbevakar och höjer blicken för att förstå arbetsmarknaden, kortsiktigt och långsiktigt.

Läs mer