Du vinner på att vara medlem

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation i Örebro och Västmanlands län som drivs utan vinstintresse. Vi ägs och styrs av våra medlemsföretag. Vårt uppdrag är lika viktigt som tydligt: att främja näringslivet i regionen och vara företagens röst. Vi tror på tillväxt – tillsammans. Och ju fler vi är desto starkare blir vi!

Postadress *

Fakturaadress (om annan än postadress)

Ange antal anställda i vår region (Örebro och Västmanlands län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner). Exempelvis: om företaget har 300 anställda i hela Sverige men bara 20 i regionen, anger du 20 anställda.

Välj alla alternativ som passar på verksamheten.

Max 100 ord.

Kontaktperson *

Företagsledare

När du genomför bokningen kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig samt hantera din bokning och upprätta deltagarförteckningar som ibland kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen. Genom bokningen godkänner du också att eventuella bilder som tas på dig under eventet får användas i Handelskammarens kommunikationskanaler. Du kan återkalla detta genom att säga till Handelskammarens personal eller fotografen.

Läs Handelskammarens policy för datahantering.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 300 kr per år. Till det kommer en avdragsgill serviceavgift beroende av antal anställda enligt nedan.

Anställda Avgift
0-4 2 580 kr
5-14 4 120 kr
15-29 6 180 kr
30-49 9 280 kr
50-99 13 400 kr
100-199 16 500 kr
200-399 22 700 kr
400-699 31 000 kr
700-1199 41 300 kr
1200< 62 000 kr

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Internationell handel och medlemskap