Kompetensförsörjning

Etablering av lärlingsanställningar för Örebro läns företag

Handelskammaren Mälardalen har sedan augusti 2021 haft i uppdrag att öka kännedomen om, och användandet av, gymnasiala lärlingsanställningar (GLA) i Örebro län, genom projektet "Yrkestrainee". - Vi som Handelskammare har fungerat som en katalysator, där vi stöttat företag och skolor i att starta upp och utveckla utbildningsformen GLA, berättar Elise Fahlander som arbetat med utbildningskonceptet i sin roll som projektledare på ...
Publicerad 23 10 29
Kompetensförsörjning

Gymnasial lärlingsanställning ger företag ett försprång när kompetensbristen är stor

Kompetensförsörjning

Handelskammaren Mälardalen söker koordinator till Relocation Service

Kompetensförsörjning

Högskoleförberedande program fortsatt mest populära inför gymnasievalet