Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Högskoleförberedande program fortsatt mest populära inför gymnasievalet

Kompetensförsörjningen är fortsatt det största hindret för tillväx och för att matcha arbetsmarknadsbehov behöver betydligt fler välja yrkesprogram. Så här tänker eleverna som vi har träffat under hösten.

Under höstens arbetsmarknadskunskapslektioner har eleverna i åk 9 fått svara på frågor om sitt gymnasieval. Av dem som redan bestämt sig är det högskoleförberedande fortsatt det mest populära valet. Endast 23% uppger att det vill välja ett yrkesprogram. Det finns dock fortfarande en stor grupp av elever som inte har bestämt sig ännu.  Yrkesprogrammen ger i huvudsak väldigt goda möjligheter på arbetsmarknaden och vi ser hos våra medlemmar att det är en stor brist på yrkesutbildade inom flera branscher.

Det som eleverna anser viktigast vid val av utbildning är att det matchar deras intresse. Det anses viktigare än att skolan har ett bra rykte, att utbildningen ger goda möjligheter på arbetsmarknaden eller att högstadiekompisarna gör samma val. Med intresse menar eleverna att utbildningen ska vara kul att gå på, innehåller favoritämnen eller hobbys.

Från 2023 ska yrkesprogrammen ge grundläggande behörighet till högskola och universitet vilket kan vara ett steg i att höja yrkesprogrammens popularitet. Det behöver fortfarande göras mer för att göra yrkesprogrammen mer intressanta för att täcka arbetsmarkandensbehov behöver ca 40% välja yrkesprogram. Utfallet får vi se senare i vår, den 15 februari gör eleverna sitt gymnasieval.

Emma Karlsson

  • Koordinator
  • Relocation Service

Lars Rubensson

  • Projektledare
  • Kompetensförsörjning & Arbetsmarknadskunskap

Magdalena Westman

  • Kommunikatör
  • Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap arbetar för att minska glappet mellan skola och arbetsliv.

Varje år får ca 6000 elever en inspirationslektion och får prata om  jobb och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv.