LIA - Lärande i arbete

All utbildning inom yrkeshögskolan sker i nära samarbete med arbetslivet. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. Att teoretiska kunskaper varvas med praktiska färdigheter är ett av yrkeshögskolans tydligaste kännetecken. Målet är att studenterna ska vara anställningsbara från dag ett efter examen.

Under LIA-perioderna får studenterna möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. De får lära sig i en verklig miljö och känna på sin kommande yrkesroll redan under utbildningstiden. Det innebär att de har erfarenhet och kan mycket om sitt yrke redan när de tar examen.

För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare. Och säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsvarar kraven på den framtida yrkesrollen.

 

Vill du veta mer om LIA?

Kontakt oss på YH Mälardalen så berättar vi gärna mer eller ta kontakt direkt med en utbildningsanordnare som bedriver en utbildning inom din bransch för mer information.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör