Örebro Klimatarena

Prisbelönt textilföretag satsade på pellets

Svanenmärkta tvätt- och textilleverantören textilia har halverat sina koldioxidutsläpp och minskat vattenförbrukningen med en tredjedel genom genomtänkt och långsiktigt miljöarbete.

Miljö- och kvalitetschef Jonas Olaison visar priserna, som finns i företagets sammanträdesrum. Örebro kommuns miljöpris 2011 och Miljöstyrningsrådets pris för ”Utmärkt hållbar leverantör” 2012. Ett långsiktigt arbete med miljö har givit resultat på många sätt, framför allt genom minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp.

– De två priserna blir en rolig bonus, som stärker personalen och får oss att känna delaktighet och stolthet i arbetet, säger Jonas Olaison innan vi går vidare in i det stora tvätteriet.

Textilia, som "hyr ut" kläder till bland annat landstingen i Örebro län, Norrbottens län, Västerbotten, Blekinge och Kronoberg, hanterar varje dag 100 ton tvätt, som tvättas i företagets fem anläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Karlskrona och Örebro. Företaget har omkring 400 anställda.

Förnyelsebar energi

Tvätterier är stora energislukare. Det går åt stora mängder energi till att värma upp vatten och köra de stora torktumlarna som torkar tvätten. Genom att minska vattenförbrukningen i tvättmaskinerna minskar man också energiförbrukningen. Men det är inte bara att minska mängden vatten utan man måste noggrant avväga mängden och typen av tvättmedel som används, tvättiden och tvättemperaturen.

– Vi har låtit ett externt konsultföretag göra energikartläggningar av alla våra anläggningar under ett par års tid, fortsätter Jonas Olaison. Dels är det värdefullt med externa ögon som går igenom anläggningarna tillsammans med vår duktiga personal, dels kan konsulterna sina saker och hittar snabbt de viktigaste förslagen till åtgärder.

Pellets

Många av företagets fastigheter är gamla och det fanns ganska många tämligen enkla sätt att spara energi och pengar. Först byttes två av de gamla oljepannorna ut mot pellets, vilket gjorde att koncernen snabbt halverade sina utsläpp av fossil koldioxid.

Nästa steg var att byta ut ett av de så kallade tvättrören – gigantiska tvättmaskiner, stora som två friggebodar.

– Genom tvättrörsbytet kunde vi minska vattenförbrukningen från 21 liter per tvättat kilo till 8 liter. Det är hälften av vad en riktigt energisnål hemmatvättmaskin förbrukar, förklarar Jonas Olaison.

Hela kedjan

Genom en långsiktig investeringsplan kommer företaget nu att arbeta vidare. Kunderna, framför allt kommuner och landsting, ställer hårdare krav på att företagen ska ha ett långsiktigt miljöarbete – det som på engelska kallas CSR (Corporate-Social-Responsibility). Och det gäller inte bara miljön:

– Idag kräver våra kunder allt oftare att våra textilier ska tillverkas av miljömärkt bomull, som är framställd med mindre gifter och kemikalier. För oss är det däremot ingen självklarhet att enbart arbeta med bomull, eftersom bomullstillverkning generellt har stor miljöpåverkan vid tillverkning och hög energiåtgång vid tvätt och torkning. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra textiler och se över vår fordonspark, allt för att minska den totala miljöpåverkan, avslutar Jonas Olaison.

Jonas bästa tips
  • Identifiera dagsläget och sätt upp startvärden på så mycket som möjligt. Koppla alla värden till ett lämpligt produktionstal så att du får nyckeltal du kan följa.
  • Sätt upp en långsiktig vision.
  • Sätt upp mål med konkreta och detaljerade handlingsplaner som siktar mot visionen.
  • Börja med det som har störst miljöpåverkan.
Länkar
Energieffektivisering i företag
www.energimyndigheten.se
Förenklat energiledningssystem
www.enig.se