Örebro Hållbarhetsarena

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020

Energi- och klimatprogrammet för Örebro län sätter mål och ger förslag till insatser för ett samlat klimatarbete i länet. Programmet ger en bild av gemensamma energi- och klimatmål och möjliga samarbetsområden för länets aktörer.

Programmet ska utgöra grunden för samarbetet inom energi- och klimatfrågor och peka ut riktningen för Örebroregionen. Med en gemensam grund kan insatser samordnas och handlingsplaner verkställas.

Långsiktigt övergripande mål

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv, och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Etappmål för Örebro kommun som geografiskt område, för de delar strategin omfattar
  • Minskad klimatbelastning med 40 procent per invånare 2000–2020.
  • Minskad klimatbelastning med 70 procent per invånare 2000–2030.
  • Minskad klimatbelastning med 100 procent per invånare till 2045

Globala målen för hållbar utveckling

För alla världens länder har FN satt upp 17 globala mål om hållbar utveckling. Tillsammans har de 169 delmål. Målen handlar framför allt om att alla människor ska kunna leva goda liv, både ekonomiskt och socialt, och att det görs i en miljömässigt hållbar värld. Jämställdhet är en tydligt utpekad del av de globala målen. Till skillnad från de tidigare millenniemålen gäller de globala målen även industrialiserade länder som Sverige.