Örebro Hållbarhetsarena

Referenser

Företag som lyckats bra med energieffektivisering har ofta börjat med en energikartläggning. Det är vår slutsats efter att ha följt och arbetat med industriföretag och andra företag under många år.

Det gemensamma för företagen nedan är att de startat med en systematisk energikartläggning och att företagsledningen har varit involverad från början. Andra viktiga framgångsfaktorer är att energiåtgärderna som framkommit har lagts in i en åtgärdsplan som följs upp fortlöpande.
Låt dig inspireras! Läs mer om vad som varit framgångsfaktorer i arbetet och hur de olika företagen gått tillväga.

Stoneridge Electronics - Enkla ventilationsåtgärder sparade halv miljon per år
Loka Brunn Kur- och konferenshotell - Smart energitänk i samklang med naturen
Textilia - Prisbelönt textilföretag satsade på pellets
Nolato Silikonteknik - Miljoninvestering som återbetalar sig snabbt
BUFAB Bulten Stainless - Korta återbetalningstider överraskade

Länkar
Energieffektivisering i företag
www.energimyndigheten.se
Förenklat energiledningssystem
www.enig.se