Örebro Klimatarena

Miljoninvestering som återbetalar sig snabbt

Med stora lokaler och skenande elkostnader behövde något göras på nolato Silikonteknik i hallsberg. Bergvärmepump blev lösningen på uppvärmningsfrågan. En miljoninvestering som kommer att betala sig inom tre år.

Nolato Silikonteknik i Hallsberg har idag ett trettiofem anställda. Men företaget, som blev en viktig under- leverantör till Ericsson och Nokia under mobiltelefontillverkningens glansdagar runt år 2000, hade som mest över 200 personer anställda som arbetade femskift.
När luften gick ur den svenska telecomindustrin och tillverkningen flyttade till Kina, stod företaget med alltför stora lokaler. De första åren rullade det på, men när elpriserna började stiga insåg nuvarande VD:n Anders Ericsson att det var nödvändigt att ta tag i frågan.

– År 2009 började vi med att göra en energikartläggning tillsam- mans med vår konsult, som vi arbetat mycket med under åren, berättar Anders Ericsson.

Överdimensionerat

Konsulten kom fram till en rad konkreta åtgärder, en del billigare, andra som krävde större investeringskostnader. I det första steget såg man över ventilationen, som var kraftfullt överdimensionerad för dagens produktion.

– Vi genomförde några enkla åtgärder, vi minskade helt enkelt flödet och installerade ett nytt styrsystem, för att bättre kunna styra vilken ventilation vi behöver i just den stunden, berättar Jan-Erik Lans, tidigare VD på företaget, idag pensionär, men engagerad i företagets energisparåtgärder.

Genom dessa åtgärder sparade företaget direkt 35 000 kronor i månaden i sänkt elförbrukning. Styrsystemet kostade 100 000 kronor, vilket var intjänat efter tre månader.

Bergvärme

Företagets uppvärmning sköttes av en elpanna på 100 kW. Egentligen var lokalerna byggda för att till stor del värmas upp av överskottsvärme från företagets maskiner, men när en stor del av maskinerna försvann, blev det allt kallare i lokalen och den stora elpannan fick jobba hårt. Riktigt kalla vinterdagar räckte den helt enkelt inte till.

– Vi beslöt oss för att gå över till bergvärme, fortsätter VD Anders Ericsson och visar de två stora bergvärmepumparna på företagets övervåning. Pumparna installerades av Storå Rör i Storå.

Sammanlagt borrades 12 djupa borrhål utanför företaget och när pumpen kopplades in 2010 var för- väntningarna stora. Men de högt satta förväntningarna kom att överträffas. Installationen av bergvärme och ventilationsåtgärderna gjorde att uppvärmningskostnaden minskade med hela 70 procent.

– Investeringen i bergvärme kostade oss ca 1,3 miljoner kronor, och det har vi alltså tjänat in på omkring 3 år, säger Anders Ericsson imponerad. Nog trodde jag att vi skulle spara pengar, men jag kunde inte för mitt liv tänka mig att det skulle bli så mycket.

Nolato gick från att förbruka 1 575 MWh 2008, till en förbrukning på 933 MWh 2011. En total energibesparing på 41 procent.

Blodad tand

De båda herrarna fick blodad tand och fortsatte hitta möjligheter att spara energi. De har redan gjort en hel del. Framför allt handlar det om ett annat tankesätt hos personalen. Att inte dörrar ska stå öppna i onödan, att man ska tänka ungefär som man gör hemma. Personalen har fått regelbunden uppföljning på frukostmöten och andra träffar.

Nästa steg kan bli att se över belysning, till exempel installera rörelsedetektorer, samt eventuellt tilläggsisolera taket.

– Idag måste alla svenska företag se över sin konkurrenskraft. Konkurrensen från Asien är stenhård och varje sparad krona kommer att behövas i framtiden för den svenska industrin, avslutar Anders Ericsson.

Anders och Jan-Eriks bästa tips
  • Elpriset kommer inte att bli billigare. Gå in för att spara el.
  • Ledningen måste driva frågan i ledningsgrupp och ute bland personalen. Alla måste lära sig att ha ett långsiktigt förhållningssätt.
  • Satsa på ett bra styrsystem till ventilation och uppvärmning, så att du kan ha kontroll över din verksamhet.
Länkar
Energieffektivisering i företag
www.energimyndigheten.se
Förenklat energiledningssystem
www.enig.se