Örebro Klimatarena

Enkla ventilationsåtgärder sparade halv miljon per år

Genom att bygga ett nytt badhus, istället för att renovera det gamla, lyckades Loka Brunn kur- & konferenshotell, med modern teknik sänka vattenförbrukningen med 60 procent och spara stora mängder energi.

Loka Brunn Kur- & Konferenshotell ägs sedan 2007 av bryggarfamiljen Spendrup. Anläggningen, som har sina rötter från 1720-talet, har 54 fastigheter utspridda som en liten stad i vildmarken.

– Vi förknippas med natur och vildmark. För oss är det självklart att vara rädda om jordens resurser, säger Marie Dahlgren, platschef på Loka. Vi har en lång historia och genom att driva anläggningen på rätt sätt för vi våra traditioner in i framtiden. Våra traditioner är levande för alla som arbetar här.

Högre krav

Hela Loka Brunn förknippas med vatten. Såväl det vatten som tappas på flaska, som den spa-anläggning, som lockar allt fler gäster, såväl konferensgäster, som privatgäster från hela landet. Och kunderna ställer allt högre krav på att anläggningen ska arbeta aktivt med miljö och ta sitt ansvar.

Bland de åtgärder som företaget gjort är att byta ut olja mot pellets. Den stora pannan ska kunna värma 300 000 liter vatten till 35 grader och som mest förbrukas 3 ton pellets varje dygn. Och fastighetschef Lennart Edvardsson är nöjd med bytet:

– Pelletseldningen fungerar mycket bra för oss. Visst kräver det mer skötsel än olja, och det är viktigt att ha personal som kan anläggningen, men det sparar också stora pengar.

Nytt bokningssystem

Ett nytt bokningssystem har precis tagits i bruk. När en gäst lämnar sitt hotellrum, sänks värmen till 17 grader. När gästen anländer har värmen automatiskt höjts till 22 grader.

– Detta kommer att innebära stora ekonomiska besparingar, även om vi inte vet hur mycket ännu, fortsätter Marie Dahlgren. Några av våra fastig- heter har fortfarande direktverkande el och det är där vi spar mest energi genom vårt nya driftssystem som är kopplat till bokningssystemet.

Badhus

Det nya badhuset stod klart i december 2011. En helt ny anläggning med många småbassänger, där gästerna kan sitta länge och där vattnet är varmt.

– Vi stod inför att totalrenovera det gamla badhuset från 1985. Ett badhus slits snabbt och våra ägare tog beslutet att riva och bygga nytt. Genom att installera modern teknik med värmeväxlare, som tar vara på den värme som finns i det vatten som går ut i avloppet, har vi sparat en hel del energi, samt minskat vattenförbrukningen med 60 procent, berättar Lennart Edvardsson. Han visar också på den smakfulla belysningen, bestående av energisnåla LED-lampor, som sakta ändrar färg och får badhuset att hela tiden byta skepnad.

Framtiden

De båda entusiasterna har fått blodad tand och pratar om kommande steg. Det handlar om att ha kontrollen

över alla processer. Att trimma in och effektivisera ventilationen, byta reglercentraler, fortsätta att ersätta fordonsparken med miljöfordon och mycket annat.

Det är lite som att sitta vid ett smörgåsbord och ta för sig. Här finns fortfarande mycket att göra, Lennart Edvardsson.

Marie och Lennarts bästa tips
  • Gör en energikartläggning. Det finns bidrag att söka och även om det inte är så stora pengar, kan det vara ett värdefullt startskott.
  • Titta på pellets – en mycket kostnadseffektiv energikälla.
  • Förr eller senare kommer dina kunder att ställa krav. Då är det bättre att vara förberedd.
Länkar
Energieffektivisering i företag
www.energimyndigheten.se
Förenklat energiledningssystem
www.enig.se