Brexit - råd till ditt företag

Storbritannien lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020. Under resten av 2020 gällde övergångsregler, vilket innebar att EU:s regelverk i hög utsträckning fortsatt gällde och Storbritannien fortsatt var del av EU:s inre marknad och tullunion.

Från den 1 januari 2021 är Storbritannien inte längre del av EU:s regelverk, vilket bland annat innebär att den så kallade fria rörligheten upphör att gälla och nya brittiska migrationsregler träder i kraft.

Från detta datum regleras relationen mellan EU och Storbritannien av ett nytt avtal – EU-UK Trade and Co-operation Agreement – som signerades den 30 december 2020. Som framgår av namnet innehåller detta avtal ett omfattande frihandelsavtal samt överenskommelser om samarbete på en lång rad områden, inte minst då mellan rättsvårdande myndigheter. Vissa bestämmelser har betydelse för enskilda medborgares rättigheter.

Sedan tidigare finns även det avtal som reglerade det formella brittiska utträdet ur EU. Detta avtal – EU Withdrawal Agreement – skrevs under 24 januari 2020 och innehåller bland annat en överenskommelse om rättigheter för de EU medborgare som bosatt sig i Storbritannien före den 31 december 2020, liksom för de britter som bosatt sig i Sverige före samma datum.

Hur gör man sin Brexitanalys?

Det finns inget facit eller standardlösning men en bra start är att titta på och låta sig inspireras av vår Brexithandbok (se längre ned) och rekommenderade källor till höger.

För företag som inte gjort affärer utanför EU tidigare är det både viktigt att skaffa EORI-nummer via Tullverket och se till att provning och certifieringar gäller samt även titta på tullhantering, kompetens, klassificering av varor, leveransvillkor och logistik.

Handelskammaren uppmuntrar alla företag att titta på, förstå och analysera sin handel, flöden, exponering och beroende av Storbritannien som marknad. Att förstå vad Brexit innebär både direkt och indirekt för att få en uppfattning om konsekvenser (positiva och negativa), utarbeta en strategi och att vidta åtgärder som svarar upp mot de nya förutsättningarna.

Handelskammarens Brexithandbok

I vår Brexit handbok så finns inspiration till vilka frågor man som företag kan ställa sig om och kring Brexit.  Ladda gärna ner: Östsvenska Handelskammarens Brexit-handbok

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Medlemskap och internationell handel
19 maj 2021
Kurs Export- & importdokument

Under kursen om export- och importdokument lär du dig att hantera kommersiella dokument, tulldokument och transportdokument på ett logiskt sätt.

Läs mer
15 sep 2021
Marknadsseminarium - Gör affärer i Brasilien

Regionalt exportcenter Örebro län i samarbete med Kazamax bjuder in till ett Brasilien-seminarium. Vi ser på Brasiliens utveckling framåt, vilka affärsmöjligheter som finns och går igenom hur du gör affärer i landet.

Läs mer

Vi rekommenderar följande källor för mer information om Brexit

Kommerskollegiums Brexitportal
Mycket matnyttig information och tips om vad man som företag bör tänka på inför Brexit.

Kommerskollegiums nyhetsbrev – Utrikeshandelsknytt
Utmärkt mejlutskick med senaste informationen om och kring Brexit.

Tullverket
Viktig sida i arbetet med att praktiskt förbereda sitt företag för Brexit. Hos Tullverket görs även ansökan om EORI-nummer som är nödvändigt för att kunna handla med varor från länder utanför EU.

SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Ett Storbritannien utanför EU betyder en ny spelplan för prövningar och certifieringar vilka är nödvändiga för att kunna fortsätta handla. För mer information om detta så rekommenderar vi att titta SWEDAC:s hemsida.

EU-kommissionen
En fyllig checklista för att dubbelkolla hur redo ditt företag är för brexit.

GOV.UK
Samlad information om vad företag inom EU behöver veta när det gäller import och export till Storbritannien utifrån det nya handelsavtalet.

Tidigare artiklar om Brexit

Export till UK – nya regler från januari

Avtalet innebär fortsatt tull- och kvotfrihet för varor som uppfyller ursprungsreglerna. Däremot kommer det att ...

Läs mer

Brexit

– Det är glädjande att förhandlarna lyckades gå i mål. Det innebär större förutsägbarhet för ...

Läs mer

Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT)

Om tulltaxan kommer att användas vid import till Storbritannien från EU beror på hur det ...

Läs mer

Onlineseminarium: Etablera och expandera i Storbritannien

Genom ditt medlemskap i Handelskammaren Mälardalen ingår du i ett nätverk med 12 000 handelskammare över ...

Läs mer

Nya tider, nya utmaningar

Förändringar som påverkar förutsättningar för globalt samarbete och företagande, ställer nya krav, ändrar logik och ...

Läs mer