Brexit - råd till ditt företag

Den 31 oktober, 2019 kan bli sista dagen för Storbritannien som medlem av EU. En separation mellan EU och Storbritannien får konsekvenser för alla som handlar med eller i landet. Just nu ser det ut som vi riskerar ett utträde utan ett avtal vilket vilket innebär att landet blir ett så kallat tredje land över natten. Det ställer bl a krav på tillstånd och tullklarering från dag ett samt att processerna för både export och import kommer att bli mer komplicerade och administrativt krävande än idag. Därför behöver du och ditt företag förbereda er.

För företag som inte gjort affärer utanför EU tidigare är det både viktigt och hög tid att investera i förberedelser kring frågor som till exempel att skaffa EORI-nummer via Tullverket och se till att provning och certifieringar gäller samt även titta på tullhantering, kompetens, klassificering av varor, leveransvillkor och logistik.

Handelskammaren uppmuntrar alla företag att titta på, förstå och analysera sin handel, flöden, exponering och beroende av Storbritannien som marknad. Att förstå vad Brexit innebär både direkt och indirekt för att få en uppfattning om konsekvenser (positiva och negativa), utarbeta en strategi och att vidta åtgärder som svarar upp mot de nya förutsättningarna. Sådan kunskap innebär en fördel som kan nyttjas i att agera snabbare än övriga marknaden allteftersom detaljerna i processen blir tydligare.

Hur gör man sin Brexitanalys?

Det finns inget facit eller standardlösning men en bra start är att titta på och låta sig inspireras av vår Brexithandbok (se längre ned) och rekommenderade källor till höger. Att inte göra något eller vänta och se är ingen lösning. Med allra största sannolikhet kommer Brexit att inträffa med eller utan avtal.

Hot och möjligheter

Det handlar om riskhantering. Oavsett vilka beslut och åtgärder man som företag väljer att ta eller inte ta baserat på sin brexitanalys så fattar men dessa beslut med både bättre kunskap och underlag än om man inte gjort analysen. Återigen, vi rekommenderar företag att titta på hela sin process för att minimera risker och ta tillvara möjligheter, hur man kan hjälpa sina kunder och leverantörer, hur man kan stärka sin marknadsposition och skapa konkurrensfördelar, etc.

Handelskammaren kan hjälpa

Tveka inte att återkomma till oss på Handelskammaren om du har frågor eller funderingar – vi har nätverket, komptensen, utbildningarna och kan stötta och inspirera till att förbereda en framtida fortsatt friktionsfri handelsvardag med Storbritannien.

Agera nu, var förberedd på det värsta och hoppas på det bästa! Lycka till!

Handelskammarens Brexithandbok

I vår Brexit handbok så finns inspiration till vilka frågor man som företag kan ställa sig om och kring Brexit. Återigen, detta är varken facit eller en fullödig lista på frågor utan ett förslag på hur man kan komma igång med sin analys och arbete vilket sedan kommer att fortsätta generera nya frågeställningar.

Ladda gärna ner: Östsvenska Handelskammarens Brexit-handbok

Magnus Lindahl

  • Chef internationell handel
  • och marknadsansvarig i Eskilstuna och Strängnäs

Vi rekommenderar följande källor för mer informatiom om Brexit

Kommerskollegiums Brexitportal

Mycket matnyttig information och tips om vad man som företag bör tänka på inför Brexit.

Kommerskollegiums nyhetsbrev – Utrikeshandelsknytt

Utmärkt mejlutskick med senaste informationen om och kring Brexit.

Tullverket

Viktig sida i arbetet med att praktiskt förbereda sitt företag för Brexit. Hos Tullverket görs även ansökan om EORI-nummer som är nödvändigt för att kunna handla med varor från länder utanför EU.

SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Ett Storbritannien utanför EU betyder en ny spelplan för prövningar och certifieringar vilka är nödvändiga för att kunna fortsätta handla. För mer information om detta så rekommenderar vi att titta SWEDAC:s hemsida.

EU-kommissionen

En fyllig checklista för att dubbelkolla hur redo ditt företag är för brexit.

Tidigare artiklar om Brexit

Hård brexit – vad innebär det för svensk handel?

Med ett utträdesavtal kommer det att finnas övergångsbestämmelser för handeln mellan Storbritannien och EU till ...

Läs mer

Brexit - Prepare for the worst and hope for the best!

Men vem är BoJo? Han är 55 år och har en bakgrund som bland annat journalist, ...

Läs mer

16 dagar till Brexit

EU och Storbritannien kommer fram tilll en kompromiss, som innebär att godset måste tullklareras, ...

Läs mer

Kunskapsfrukost om Brexit och frihandelsavtal i Arboga

Thor-Björn Käck, projektledare på Handelskammaren Mälardalen, berättade om vilka resurser som finns inom Handelskammaren, bland ...

Läs mer

Brexit - vad innebär det för ditt företag?

Tullverket har tagit fram en bra sida med information och länkar där du kan följa ...

Läs mer