Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan är en unik möjlighet för dig som arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på din befintliga personal. Offentliga arbetsgivare kan även köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller i rehabiliteringssyfte.

  • En uppdragsutbildning ska alltid baseras på en befintlig yrkeshögskoleutbildning. Det är arbetsgivaren som bestämmer vem som ska gå utbildningen och inom uppdragsutbildningen ställs inga formella behörighetskrav.
  • En uppdragsutbildning ger, på samma sätt som en ordinarie YH-utbildning, YH-poäng för de kurser man läser och ger den studerande rätt till utbildningsbevis eller kan leda till examen. Det är inte möjligt att tillgodoräkna en hel utbildning inom ramen för uppdragsutbildning.
  • Uppdragsutbildningen ska vara avgiftsfri för de studerande. De studerande på en uppdragsutbildning är inte berättigade till studiestöd.
  • Det är ledningsgruppen för den ordinarie utbildningen som även ansvarar för uppdragsutbildningen.

 

Vill du veta mer om uppdragsutbildning?

Kontakt oss på YH Mälardalen så berättar vi gärna mer eller ta kontakt direkt med en utbildningsanordnare som bedriver en utbildning inom din bransch för mer information.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör