Hur kan yrkeshögskolan hjälpa dig?

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda. Det finns även stora möjligheter för dig som arbetslivsrepresentant att påverka utbildningen under själva genomförandet. Allt för att du som arbetsgivare ska få rätt kompetens i rätt tid.

Vad är yrkeshögskolan?

  • Eftergymnasial utbildningsform som kompetensförsörjer arbetslivet.
  • Utbudet och innehållet i utbildningarna styrs helt av arbetslivets behov och varierar därför över tid.
  • Som arbetsgivare är du med och driver utbildningen och kan därför påverka innehållet även när den pågår - allt för att du ska få rätt kompetens i rätt tid.
  • Teori varvas med praktik - LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.
  • Utbildningslängden varierar från en termin till tre år.
  • Som arbetsgivare har du också möjlighet att köpa uppdragsutbildning som skräddarsys speciellt för dina befintliga medarbetare.

Kontakt

Pauline Hildingsson

  • Projektledare
  • Yrkeshögskola Mälardalen