Vill du studera på yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala och kvalificerade yrkesutbildningar som är anpassade efter arbetslivets aktuella behov.  Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. Så många som 9 av 10 som studerar på en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget efter examen.

7 snabba fakta

  • Eftergymnasial utbildning som styrs av den kompetens som arbetslivet behöver just nu. 
  • Som studerande får du ofta jobb direkt efter examen.
  • Välj mellan 16 utbildningsområden och hundratals yrkesinriktningar.
  • Arbetslivet är med och driver utbildningsformen före, under och efter en utbildnings gång.
  • Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.
  • Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de flesta är helt avgiftsfria.
  • Utbildningarnas längd varierar men de flesta är mellan ett till tre år.

Hur söker jag en utbildning?

Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av. Varje skola sköter antagningen till sin utbildning och sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Vad krävs för att bli antagen till en utbildning?

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan kräver att du har så kallad grundläggande behörighet. Den kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är att man har ett slutbetyg från en gymnasieutbildning.

För många utbildningar krävs det dessutom särskilda förkunskaper. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet. Exakt vilka krav som ställs hittar du i informationen om varje utbildning. Mer information om behörighet hittar du på www.yrkeshogskolan.se. Du kan också ta kontakt direkt med skolan som ansvarar för den utbildning som du är intresserad av.

Vad är LIA?

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA (Lärande i arbete) och är förlagd ute på en arbetsplats. Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren vilket gör att du får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Redan under utbildningen får du därmed arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen. Många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan. Undersökningar visar att fler än 50 % av de som studerar på en YH-utbildning får jobb på sin LIA-plats.