Ledningsgruppsarbete

För varje utbildning inom yrkeshögskolan finns det en ledningsgrupp. Den består av personer med olika bakgrund, men majoriteten ska vara representanter från det berörda arbetslivet.

Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter. Bland annat att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven. Som arbetslivsrepresentant har du alltså en unik möjlighet att forma innehållet i utbildningen så att den motsvarar de krav du har som arbetsgivare. Ledningsgruppen ska även anta sökande till utbildningen och utfärda examens- och utbildningsbevis. Man ansvarar också för ett systematiskt kvalitetsarbete och att utbildningen når sina övergripande mål.

Vill du engagera dig i en ledningsgrupp?

Kontakt oss på YH Mälardalen så berättar vi gärna mer eller ta kontakt direkt med en utbildningsanordnare som bedriver en utbildning inom din bransch för mer information.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör