OM OSIC

OSIC, Oslo-Stockholm InfraCluster, är Handelskammaren Mälardalen och näringslivets kraftsamling för att förverkliga satsningen på tåg Oslo-Stockholm under 3 timmar.

Oslo-Sthlm 2.55 har kallats Sveriges mest lönsamma järnvägsprojekt genom tiderna. Trots det saknas viktiga beslut för att satsningen ska bli verklighet. Det vill vi ändra på.

Näringslivet behöver samla sig och med en stark röst driva på utvecklingen för att förverkliga den förbindelse som borde byggts för länge sedan. En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för kompetensförsörjning, tillväxt och utveckling. Stråket går som en pulsåder genom vår region, med ett näringsliv av vikt för hela Sverige.

OSIC är en plattform för opinionsbildning och kunskap. Företagsklustret fungerar som en samlingspunkt för att möjliggöra affärschanser, främja tillväxt och är en informationsplattform för kunskap, information och marknadsföring. Målet är att driva på beslutsfattare, men också att lyfta möjligheter för lokala aktörer att konkurrera om anbud och uppdrag i anslutning till projektet.

Som medlem i Handelskammaren Mälardalen bjuds du in till träffar med den senaste informationen om projektet Oslo-Sthlm 2.55, men också relaterade stadsutvecklingsfrågor.

Ditt deltagande OSIC blir samtidigt en röst och signal till beslutsfattarna om att just ert företag vill se en förbättrad järnvägsförbindelse mellan de två skandinaviska huvudstäderna.

OSIC är en del av Handelskammaren Mälardalen.

Tillsammans bygger vi tillväxt.