KONTAKT

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss för frågor gällande ditt deltagande i nätverket, projektet Oslo-Stockholm 2.55 eller stadsomvandling i regionen.

Samarbetspartner