Yrkeshögskolemässan 2024 i Örebro

Program på scen

Programmet uppdateras löpande här.

14.00-14.10 Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

16.00 Intervju med företaget Knowit

17.00-17.10 Vad är en yrkeshögskoleutbildning?


Yrkeshögskoleutbildningar

Här ser du alla utbildningar sorterat under olika utbildningsområden. Längre ner på hemsidan ser du alla utställare och länkar till deras hemsidor, för att läsa mer.

Bygg, anläggning och fastighet

Som anläggningsingenjör inom infrastruktur arbetar man med att planera och driva infrastrukturprojekt inom väg, bro och järnväg.

Nästa utbildningsstart: december 2024
Omfattning: ca 2 år
Studieort: Örebro (Distans)
Utbildningsanordnare: Hermods AB Örebro

Som anläggningsingenjör inom järnväg ansvarar man för planering, arbetsledning och övervakning av olika projekt inom järnvägsarbeten, exempelvis vid nybyggnation och underhåll.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024
Omfattning: ca 2 år
Studieort: Örebro (Distans)
Utbildningsanordnare: Teknikhögskolan

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 1,5 år
Studieort: Örebro (Distans)
Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan SKY

Efter utbildningen kan man arbete med olika funktioner inom trafik, exempelvis som trafikingenjör, trafikhandläggare och gatuinspektör. Det kan innebära att handlägga och besluta om ärenden som rör Trafiklagstiftning, framkomlighet och trafikmiljö.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro (Distans)

Utbildningsanordnare: Consensus Sverige AB

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år
Studieort: Örebro (Distans)
Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan SKY

En vatten- och miljötekniker jobbar med att se över reningsprocesser för goda vattenkvaliteter och ansvarar allt som oftast för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar.

Nästa utbildningsstart: september 2024
Omfattning: ca 2 år
Studieort: Hallsberg
Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan SKY

Som VVS-ingenjör arbetar du med att energieffektivisera inomhusmiljöer o bostäder och fastigheter. Arbetet består i att projektleda, designa och förvalta installationer och teknikfrågor i fastigheter på ett så energisparande och effektivt sätt som möjligt.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro

Utbildningsanordnare: Hermods AB Örebro

Data/IT

Som mjukvarutestare genomför man bland annat tester, buggrapportering och felsökning, så att den digitala driften fungerar som den ska. Med hjälp av olika typer av teststrategier hjälper man företag till säkra system och förbättrad funktionalitet.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024
Omfattning: ca 1,5 år
Studieort: Örebro
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB Örebro

Efter utbildningen kan man arbeta som servicetekniker, virtualiseringsspecialist, systemadministratör, nätverks- och drifttekniker och IT-koordinator. Arbetsrollen består i att hjälpa företag med deras nätverks- och IT-kommunikation.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro

Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB Örebro

Efter utbildningen kan man arbeta som webbutvecklare inom .NET, systemutvecklare och applikationsutvecklare. Arbetsrollen består i att skriva och utveckla koder som är grunden till alla webbsidor, applikationer och gränssnitt.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024
Omfattning: ca 2 år
Studieort: Örebro
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB Örebro

Är du en serviceinriktad problemlösare. Bli Systemingenjör- ett bristyrke, bli klar om 2år.

 

Nästa utbildningsstart: Augusti 2024

Omfattning: 415YH-poäng (ca 2år)

Studieort: Arboga

Utbildningsanordnare: Arboga kommun, Vuxenutbildningen

Ekonomi, administration och försäljning

Som B2B-säljare arbetar man inom försäljning och marknadsföring som bland annat account manager, företagssäljare och projektledare.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro

Utbildningsanordnare: Affärshögskolan

Som logistiker arbetar man med att planera produktionen i ett företag, logistiken. Det kan vara både tillverkningsproduktion, lagerhantering och transportflöden.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro

Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan SKY

Efter utbildningen kan man arbeta inom primärvården, slutenvården, psykiatrin eller habilitering med att underlätta det administrativa flödet för vårdpersonal i deras arbete med patienter, bl a genom att upprätthålla patientsäkerheten kring journaldokumentation.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro

Utbildningsanordnare: Consensus Sverige AB

Utbildningen ger dig kunskaper om bland annat bokföring och bokslutsarbete på specialiserad nivå, ekonomiska analyser och olika former av juridik kopplat till ekonomi och redovisning.

Nästa utbildningsstart: september 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro

Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan SKY

Utbildningen Technical Account Manager ger dig kompetens inom framtidens försäljning – där digitalisering och automatisering står i fokus.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro (Distans)

Utbildningsanordnare: Hermods AB Örebro

Turism

Efter genomgången utbildning kan du jobba med de mest avancerade kundevent, möten, kongresser, festivaler, mässor och andra typer av publikarrangemang.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro (Distans)

Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan SKY

Hälso- och sjukvård

Som steriltekniker arbetar du förebyggande med att rengöra, desinficera och sterilisera utrustningen som används vid operationer och kirurgiska ingrepp.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 1,5 år

Studieort: Örebro (Distans)

Utbildningsanordnare: Hermods AB Örebro

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom demensvård? Utbildningen ger dig kompetensen att på ett professionellt sätt möta och hjälpa människor med demenssjukdom.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024
Omfattning: ca 2 år på halvfart
Studieort: Örebro (Distans)
Utbildningsanordnare: Örebro kommun – Yrkesutbildningscenter

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom psykisk ohälsa? Utbildningen ger dig kompetensen att på ett professionellt sätt möta och hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år på halvfart

Studieort: Örebro (Distans)

Utbildningsanordnare: Örebro kommun – Yrkesutbildningscenter

Som specialistundersköterska inom demens kommer du ha kunskap om åldrandet och demenssjukdomarna, planera och utföra vården kring den demenssjuke,

 

Nästa utbildningsstart: Augusti 2024

Omfattning: 200 YH-poäng (ca 2 år)

Studieort: Distans (Arboga)

Utbildningsanordnare: Arboga kommun, Vuxenutbildningen

Teknik, tillverkning, drift och underhåll

Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med nybyggnation och reparationsarbeten på kraftledningar, ställverk och med stora krafter.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 1,5 år

Studieort: Åsbro

Utbildningsanordnare: Åsbro kursgård AB

Som automationsingenjör och robotingenjör arbetar du med utveckling, installation, programmering, underhåll och reparation av automatiskt styrda anläggningar och industrirobotar.

Nästa utbildningsstart: september 2024
Omfattning: ca 2 år
Studieort: Örebro
Utbildningsanordnare: Hermods AB Örebro

Utbildningen lär dig alla de avancerade CAD-system (Computer-Aided Design) som krävs och ger dig kompetens inom bland annat; konstruktionsteknik, design, mekanik, tillverknings- och produktionsteknik.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro

Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB Örebro

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som CNC-tekniker eller robottekniker. En CNC-tekniker/Robottekniker sköter datorstyrda maskiner och/eller robotar för tillverkning av olika detaljer inom industrin.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro

Utbildningsanordnare: Hermods AB Örebro

En drifttekniker kan exempelvis arbeta på anläggningar som ansvarar för leverans av värme, ånga, kyla och el till sina kunder och sköter då allt från tillsyn av drift till service och underhåll.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024
Omfattning: ca 2 år
Studieort: Örebro
Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan Sverige

Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar du med olika kyl- och värmesystem för att skapa behagliga inomhusklimat.

Nästa utbildningsstart: september 2024

Omfattning: ca 2 år

Studieort: Örebro (Distans)

Utbildningsanordnare: Hermods AB Örebro

Som processoperatör inom livsmedel arbetar du med att säkerställa att råvaruhantering och produktion följer givna riktlinjer med ett livsmedelssäkert fokus.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024
Omfattning: ca 1 år
Studieort: Distans (Örebro)
Utbildningsanordnare: Teknikhögskolan

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom områdena projektledning och projektering inom elkraft.

Nästa utbildningsstart: september 2024
Omfattning: ca 2 år
Studieort: Åsbro (Distans)
Utbildningsanordnare: Åsbro kursgård AB

En Servicetekniker Elkraft kan arbeta med alla delar av vårt stora kraftnät i Sverige och utomlands, man kan delta i nybyggnation och underhåll av elkraftsystem och elanläggningar.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024
Omfattning: ca 1,5 år
Studieort: Åsbro
Utbildningsanordnare: Åsbro kursgård AB

Som underhållsingenjör inom industrin kommer du att kunna ansvara för avhjälpande och förebyggande underhåll inom många olika branscher.

 

Nästa utbildningsstart: Augusti 2024

Omfattning: 400 YH-poäng (ca 2 år)

Studieort: Arboga

Utbildningsanordnare: Arboga kommun, Vuxenutbildningen

Nästa utbildningsstart: Augusti 2024

Omfattning: 420 YH-poäng (ca 2 år)

Studieort: Arboga, Ludvika

Utbildningsanordnare: Arboga kommun, Vuxenutbildningen

Transporttjänster

Som lokförare är de huvudsakliga arbetsuppgifterna, utöver att framföra tåg säkert och miljöriktigt, klargöring och iordningställande av fordon, växlingsarbete, säkerhetsstyrning och bromsprovning.

Nästa utbildningsstart: mars och oktober 2024

Omfattning: ca 1 år

Studieort: Hallsberg

Utbildningsanordnare: TCC Sverige AB

Övriga utbildningar

Utbildningen ger kompetens att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Nästa utbildningsstart: augusti 2024
Omfattning: 4 läsår
Utbildningsort: Örebro
Utbildningsanordnare: Fellingsbro Folkhögskola

Vilka utbildningar finns att välja mellan?

Är du nyfiken och vill se utbildningar som startar hösten 2024 i Örebro län? Då kan du surfa in här Yrkeshögskolans utbildningar.

7 snabba fakta

 • Eftergymnasial utbildning som styrs av den kompetens som arbetslivet behöver just nu.
 • Som studerande får du ofta jobb direkt efter examen.
 • Välj mellan 15 utbildningsområden och hundratals yrkesinriktningar.
 • Arbetslivet är med och driver utbildningsformen före, under och efter en utbildnings gång.
 • Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.
 • Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de flesta är helt avgiftsfria.
 • Utbildningarnas längd varierar men de flesta är mellan ett till tre år.

Varför en YH-mässa?

Denna dag arrangeras av YHM-Örebro län, ett partnerskap mellan Handelskammaren Mälardalen, Örebro kommun och Region Örebro län. Syftet med denna dag är att öka kunskapen om yrkeshögskolan och visa vilket utbud som finns i Örebro län. Under denna dag har du möjlighet att prata med både utbildningsanordnare och företag på plats om de utbildningar som finns i Örebro län, ställ frågor direkt och låt dig inspireras.


Utställare - utbildningsanordnare

Företag som deltar i montern

 • Region Örebro län
 • RoadRental AB
 • Lindesbergs kommun
 • Hallsbergs kommun
 • VAP AB

Företag som deltar i montern

 • One Nordic AB
 • Vattenfall Services AB

Företag som deltar i montern

 • Karlskoga Energi & Miljö

Företag som deltar i monter

 • Tolkcentralen Örebro

Yrkeshögskolan, samverkansparter Örebro län

YHM i Örebro bedrivs i samverkan mellan Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Örebro kommun.