Data/IT

LIA-period
Mjukvarutestare

EC Utbildning

HT23 v.44 - v.2 VT24
HT24 v.44 - v.2 VT25

076-129 50 31

Server- och virtualiseringsspecialist

EC Utbildning

VT24 v.5 - 15
VT24 v.16 - 26
VT25 v.5 - 15

076-127 51 21

Webbutvecklare inom .NET

EC Utbildning

HT23 v.47 - v.18 VT24
HT24 v.47 - v.18 VT25

076-127 51 21

Ekonomi, administration och försäljning

LIA-period
B2B-säljare

Affärshögskolan

VT24 v.11-22

072-252 80 09

Green logistics management

Teknikhögskolan

VT 2024 v.9-22

054-14 48 59

Logistiker med hållbarhetskompetens

AVT (Yrkeshögskolan SKY)

VT 24 v.7-18
VT24 v.16-25

010-585 58 54

Medicinsk vårdadministratör

Consensus Sverige AB

HT23 v.44-50
VT24 v.7-12
VT24 v.16-22

076-027 59 89

Hotell, restaurang och turism

LIA-period
Congress, conference and meeting professional - PCO

Idéutvecklarna AB (Yrkeshögskolan SKY)

HT23 v.50-v.10 VT24
VT24 v.6-15

010-585 58 63

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

LIA-period
Specialistundersköterska demensvård

Örebro kommun - Yrkesutbildningscenter

VT24 v.13-16

019-214888

Specialistundersköterska palliativ vård

Örebro kommun - Yrkesutbildningscenter

VT24 v.13-16

019-214888

Specialistundersköterska psykisk ohälsa/skötare

Örebro kommun - Yrkesutbildningscenter

VT24 v.13-16

019-214888

Tandsköterska

Lindesbergs kommun - Masugnen

HT23 v.47-49
VT24 v.20-24

0581-816 09

Pedagogik och undervisning

LIA-period
Lärarassistens med specialisering inom inkludering

Lernia Utbildning

HT23 v.45-51
HT24 v.45-51

072- 148 50 20

Bygg, anläggning och fastighet

LIA-period
Abonnentingenjör

Blue Peak (Yrkeshögskolan SKY)

VT24 v.3-16
VT24 v.18-25

010-585 58 64

Anläggningsingenjör järnväg

Teknikhögskolan

VT24 v.10-23
VT24 v.11-22

019- 10 00 82
021- 10 49 74

Modern fastighetsautomation med IOT - 70 yhp

Nercia

076-000 63 24

Trafikteknik

Consensus Sverige AB

HT23 v.45-50
VT24 v.7-12
VT24 v.15-22

070-290 64 65

Vatten- och miljötekniker

Blue Peak (Yrkeshögskolan SKY)

VT24 v.16-25

010- 585 58 68

VVS-ingenjör

Hermods

VT24 v.4-15

VT24 v.13-24

076- 106 28 38

Teknik och tillverkning

LIA-period
Drifttekniker, kraft & värme / process

AVT (Yrkeshögskolan SKY)

HT23 v.51 - v. 4 VT24
VT24 v.13-22

010-585 58 64

CAD-konstruktör

EC Utbildning

HT23 v.44-v.3 VT24
VT24 v.6-17
HT24 v.45-v.4 VT25
VT25 v.7-v.18

076-129 50 31

Automations- och robotingenjör

Hermods

VT24 v.4-15

076- 106 28 38

CNC- och robottekniker

Hermods

VT24 v.14-25

076- 119 64 89

Kyl- och värmepumpstekniker

Hermods

HT23 v.41 - 46
VT24 v.16-22
VT24 v.18-22
HT24 v.41-47

076- 795 46 60

Avancerad CNC-tekniker - Blått certifikat

Karlskoga kommun

Kontakta utbildningsledare

072- 148 36 38

Effektiv & hållbar produktion - för industriarbetare 40 yhp

Karlskoga kommun

Kontakta utbildningsledare

072- 148 36 38

Processoperatör livsmedel

Teknikhögskolan

VT24 v.11-20

021- 10 49 77

Anläggningsmontör storkraftnätet

Åsbro kursgård

HT23 v.35-43
HT23 v.44-46
VT24 v.9-16
HT24 v.9-16

072-248 53 37

Projektledare elkraft distans

Åsbro kursgård

HT 23/24 v.43-5
VT24 v.16-26
HT24/25 v.43-5

070-598 35 90

Servicetekniker elkraft

Åsbro kursgård

HT 23/24 v.34-49
VT24 v.16-20

072- 248 53 647

Transporttjänster

LIA-period
Lokförare

TCC Sverige

HT23 v.37-41 + v.45-49
HT23 v.42-44 + v.50-51
VT24 v.3-7
VT24 v.8-12 +v.15-19
VT24 v.22 - 26
VT24 v.20-21 + v.27-29
HT24 v.37-41+ v.47-51

072 - 500 27 56