ÅRETS PRISTAGARE

Under galakvällen delar vi ut priser i 6 olika kategorier. Tre finalister har utsetts i varje kategori. Nedan hittar du finalisterna och kriterierna för de olika priserna.

Årets Företagare

Årets Företagare har gamla anor. Från mitten av 1980-talet har Årets Företagare korats lokalt och sedan 2007 väljs även en vinnare för hela landet.

Äga & Driva - Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild - Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation - Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt - Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Formella krav - Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Finalister

Årets Unga Företagare

Äga & Driva - Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild - Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation - Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt - Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Formella krav - Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Finalister

Årets Innovatör

För att bli nominerad till Årets innovatör behöver person, teamet eller företaget uppfylla följande kriterier:

- Skapat en innovation med tydligt nyhetsvärde
- Skapat en innovation som bedöms kunna nå betydande bekräftelse på marknaden
- Ha en välordnad ekonomi
- Vara registrerad i Örebro kommun

Finalister

Årets Marknadsförare

Årets Marknadsförare delas ut av NA till en person, ett företag, en organisation eller en förening som gjort ett framstående arbete inom marknadsföring.

Årets Marknadsförare delas ut av NA till en person, ett företag, en organisation eller en förening som gjort ett framstående arbete inom marknadsföring.

Genomförd kampanj ska ha varit lokal, stuckit ut, gett ett bra resultat och ett stort avtryck.

Årets Marknadsförare ska vara en förebild och präglas av nytänkande i sitt marknadsföringsarbete som andra kan bli inspirerade av.

De nominerade ska bedriva egen verksamhet i Örebro kommun, dvs det går inte att bli nominerad om marknadsföringen leds från huvudkontor utanför regionen.

Finalister

Årets Exportpris

Priset delas ut av Handelskammaren Mälardalen. Syftet är att uppmärksamma betydelsen av export och exporterande företag för tillväxten genom att lyfta fram goda förebilder.

Ha sin huvudsakliga verksamhet i Örebro län (det vill säga huvudkontor, Sverigekontor, regionkontor eller liknande)

Ha en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat.

Haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljningen.

Meriterande kriterier:

Exporterat varor eller tjänster som huvudsakligen producerats eller förädlats i Sverige.

Exporterat varor eller tjänster på flera marknader alternativt haft framgång till ett flertal kunder på enstaka marknader ELLER tagit sig in på en ny marknad som gett företaget positiv utveckling.

Företagets omsättning är minst 10 mkr enligt senaste årsbokslutet.

Finalister

Årets Näringslivspris

Örebro kommun vill genom detta pris uppmärksamma och hedra initiativkraft, genomförandeförmåga och en positiv marknadsanpassning av produkter eller tjänster i ett privat företag med en etablerad verksamhet i Örebro.

Företaget skall ha en stabil ekonomi och uppvisa en långsiktigt hållbar utveckling. Priset ska kunna utgöra ett värdefullt inslag i företagets utveckling. Verksamheten får gärna vara utvecklande och unik. Företagsledaren får gärna vara en förebild i sitt ledarskap. Företaget tar ett samhällsansvar. Ha sitt säte i Örebro.

Finalister

Jessica Sparr

  • Projektledare
  • Möten & Event

PARTNERS 2024