Kompetensförsörjning

Kompetenssatsning stärker den regionala besöksnäringen

Många branscher har drabbats svårt ekonomiskt av covid-19 pandemin. En av de hårdast drabbade är besöksnäringen där företag har tvingats ta stora varsel- och permitteringsåtgärder. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna på näringen och stärka individers ställning på arbetsmarknaden beviljade svenska ESF-rådet medel till en satsning på kompetensutveckling av personal inom besöksnäringen. Projektet leds av Handelskammaren Mälardalen i samverkan med ...
Publicerad 20 11 02
Kompetensförsörjning

Ny lärportal för kompetenshöjning inom industrin

Kompetensförsörjning

Miljoner till besöksnäringen!

Kompetensförsörjning

7000 nya platser på kurser inom yrkeshögskolan