Kompetensförsörjning

Nu startar utbildningarna i projekt Besökskraft

Nu startar våra första utbildningsinsatser som är skräddarsydda utifrån deltagande företags kompetensbehov. Individerna som deltar kommer få ökad kunskap inom bland annat personligt ledarskap, omvärld och marknad, grupputveckling och ledningsgruppsarbete. – Efter mycket planering känns det riktigt bra att vi äntligen är igång med utbildningarna. Det är ju människorna i branschen som är företagens viktigaste resurs så det känns positivt att ...
Publicerad 21 03 05
Kompetensförsörjning

Stort intresse för YH

Kompetensförsörjning

Fler platser på yrkeshögskolan ger ny kompetens till näringslivet

Kompetensförsörjning

Kompetenssatsning stärker den regionala besöksnäringen