Vill du studera på yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala och kvalificerade yrkesutbildningar som är anpassade efter arbetslivets aktuella behov.  Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. Så många som 9 av 10 som studerar på en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget efter examen.

7 snabba fakta

  • Eftergymnasial utbildning som styrs av den kompetens som arbetslivet behöver just nu. 
  • Som studerande får du ofta jobb direkt efter examen.
  • Välj mellan 16 utbildningsområden och hundratals yrkesinriktningar.
  • Arbetslivet är med och driver utbildningsformen före, under och efter en utbildnings gång.
  • Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.
  • Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de flesta är helt avgiftsfria.
  • Utbildningarnas längd varierar men de flesta är mellan ett till tre år.

Hur söker jag en utbildning?

Inom yrkeshögskolan finns det många olika utbildningsanordnare (skolor) och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av. Varje skola sköter antagningen till sin utbildning och sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Vad krävs för att bli antagen till en utbildning?

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan kräver att du har så kallad grundläggande behörighet. Den kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är att man har ett slutbetyg från en gymnasieutbildning.

För många utbildningar krävs det dessutom särskilda förkunskaper. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet. Exakt vilka krav som ställs hittar du i informationen om varje utbildning. Mer information om behörighet hittar du på www.yrkeshogskolan.se. Du kan också ta kontakt direkt med skolan som ansvarar för den utbildning som du är intresserad av.

Vad är LIA?

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Praktiken kallas LIA (Lärande i arbete) och är förlagd ute på en arbetsplats. Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren vilket gör att du får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Redan under utbildningen får du därmed arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen. Många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan. Undersökningar visar att fler än 50 % av de som studerar på en YH-utbildning får jobb på sin LIA-plats.

Utbildningar i Västmanland

Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av digitala system, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Har du ett stort intresse av teknik och vill ha ett varierande yrke? Som automationstekniker arbetar du med olika tekniska och praktiska uppgifter. Bristen på utbildad personal inom industrin är så omfattande att många företag hämmas i sin utveckling och genom det förlorar tänkbara affärer och uppdrag. Det finns en en stark efterfrågan på bland annat automations- och underhållstekniker. Läs mer här

Data Center Technician/Engineer, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Som Data Center-ingenjör eller tekniker ansvarar du för de grundläggande funktionerna för att datacentrets drift fungerar. Du löser problem och driftfrågor som är kopplade till kontrollanläggningar och övervakningssystem. Ta chansen att läsa en unik utbildning; den enda i sitt slag i Sverige! Läs mer här

Drift- och fastighetstekniker, Västerås, 300 Yhp (ca 1,5 år)

Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system och kundkontakter. Du kommer också att få ansvar för att styra och leda inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett professionellt sätt. Läs mer här

Drifttekniker - processoperatör, Västerås, 400 Yhp (ca 2 år)

Som drifttekniker/processoperatör övervakar du produktionen, löser problem och utvecklar process och produkt. En arbetsmarknad med enormt behov!

Utbildningen kommer att ge dig den kompetens du behöver för att arbeta som drifttekniker eller processoperatör i modern processindustri som värmeverk, pappersindustri, raffinaderi eller annan kemisk industri.  Läs mer här

Elkraftsingenjör, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Arbetsmarknaden för elkraftsingenjörer är mycket god. Kraftnäten i Sverige står inför en lång period av investeringar, där nätet behöver förstärkas och förnyas för att möta dagens behov av elleveranser och utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Utbilda dig för ett eftertraktat yrke! Läs mer här

Elkraftsingenjör, Västerås, 415 Yhp (2 år)

Är du lösningsfokuserad och projektorienterad? Brinner du för miljön och hållbar energi? Då kan utbildningen till elkraftsingenjör vara något för dig. Svenska kraftnät står inför en lång period av investeringar, där elnätet behöver förstärkas och förnyas för att möta dagens behov. Detta gör att branschen har stort behov av din kompetens, nu och i framtiden. Läs mer här

Elkraftsingenjör - produktion, distribution och miljö, Arboga, 420 Yhp (ca 2 år)

Vill du arbeta som elkraftsingenjör om två år? Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper om hur man alstrar energi och om framtida tänkbara energikällor. Du får färdigheter i att projektera och planera elenergins väg från kraftkälla till konsument. Du får kompetenser att kunna utföra avancerade beräkningar, sköta övervakning, drift och underhåll vid elkraftanläggningar och kunskaper att dokumentera dessa. Läs mer här

Elnätsspecialist, Västerås, 200 Yhp (ca 1 år)

Ny teknik ställer krav på nya kompetenser vilket sin tur kräver nytillskott av medarbetare som har rätt kompetenser och kunskap om vårt elnät och dess komponenter. Kompetensutveckla dig och ta en plats i elkraftsbranschen, skapa vägen mot ett hållbart samhälle! Läs mer här

Frontendutvecklare, Västerås, 400 Yhp (ca 2 år)

Är du en visionär som gillar kod och vill skapa digitala upplevelser? Vill du dessutom jobba på en rykande het marknad och se dina projekt växa till liv? Då är frontendutveckling en bra väg att gå. Som Frontendutvecklare jobbar du med programmering av bland annat siter, applikationsverktyg och e-handelslösningar. Läs mer här

Inköpare och upphandlare, Västerås, 415 Yhp (2 år)

Gillar du att göra bra affärer? Inköpare finns i stort sett inom alla branscher och har ofta en mycket viktig roll att fylla. De flesta inköpare arbetar idag inom den privata sektorn, men det finns även inköpare inom offentlig sektor och kallas ofta då för upphandlare. Läs mer här

Lönekonsult, Västerås, 300 Yhp (1,5 år)

Är du intresserad av siffror, administration och vill ha en konsultativ yrkesroll? Som lönekonsult kvalitetssäkrar du löneprocessen och denna utbildning ger dig en mycket god teoretisk grund, ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen som lönekonsult. Det finns ett stort behov av lönekonsulter vilket ger dig stora möjligheter till anställning. Läs mer här

Produktionstekniker, Köping, 370 Yhp (ca 2 år)

Vill du ha ett spännande arbete med fokus på digitalisering, robotisering och automatisering? Utbilda dig till Produktionstekniker! Efter utbildningen kan du arbeta med att effektivisera processen i den moderna industrin och vara delaktig i alla delar av produktionen. Du har kunskap om hela produktionsprocessen, från idé till färdig produkt och arbetar både med metodutveckling samt förbättringar då det är viktigt att kunna se helheten i produktionskedjan. Läs mer här

Reläskyddsspecialist, 215 Yhp (ca 1 år)

Gillar du elteknik och vill hitta ett nytt yrke? Då är det kanske reläskyddsspecialist du ska bli! Det svenska elnätet håller på att förnyas och reläskyddsspecialister kommer bli extra efterfrågade. Utbildningen passar dig som vill komma rakt in i elkraftsbranschen. Läs mer här

Skolhundspedagog - hundunderstödd aktivitet och pedagogik, 200 Yhp (ca 1,5 år)

Arbeta med hunden som resurs och kollega i det pedagogiska arbetet. Denna utbildning ger dig specialiserade kunskaper inom hundunderstödd aktivitet och pedagogik där hunden finns med som resurs i olika pedagogiska situationer. Utbildningen ger kunskaper i hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade övningar. Läs mer här

Socialpedagog med inriktning KBT, Västerås, 425 Yhp (ca 2 år)

Som socialpedagog får du yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Utbildningen ger dig en specialisering mot KBT – kognitiv beteendeterapi. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter. Läs mer här

Specialistundersköterska inom demens, Arboga, 200 Yhp (ca 1,5 år)

Arbetar du som undersköterska och känner att du är redo att ta nästa steg i din karriär? Som specialistundersköterska inom demens kommer du ha kunskap om det normala åldrandet och demenssjukdomarna, kunna planera och utföra vården kring den demenssjuka, kunna utföra och identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för den demenssjuka samt kunna överföra den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande till förmån för alla omkring den demenssjuka. Läs mer här

Stödpedagog, Arboga, 200 Yhp (ca 1 år)

Som stödpedagog kommer du bland annat att kunna planera åtgärder och aktiviteter för den funktionshindrade utifrån ett salutogent förhållningssätt. Att kunna identifiera och föreslå olika kommunikationshjälpmedel. Samverka och planera aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom funktionshinderområdet. Att kunna tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt kopplat till det bruknära arbetet. Läs mer här

Stödpedagog, Västerås, 200 Yhp (2 år, halvfart)

Arbetar du inom funktionshinderomsorgen och känner att du vill ta nästa steg i karriären? Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Det finns ett stort behov av stödpedagoger och allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter. Läs mer här

Systemingenjör spårfordon, Västerås, 400 Yhp (2 år)

Är du en problemlösare, tekniskt intresserad och tycker att spårfordon verkar spännande? Då kan utbildningen till systemingenjör vara något för dig. Som systemingenjör med inriktning spårfordon arbetar du med felsökning och underhåll av spårfordon inom högteknologiska områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Framtidsbranschen tåg- och järnväg erbjuder varierande arbetsuppgifter med stora möjligheter till utveckling. Läs mer här

Tandsköterska, Västerås, 325 Yhp (1,5 år)

Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam och arbetsmarknaden är god. Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Läs mer här

Trafiklärare, Västerås, 300 Yhp (ca 1,5 år)

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter till att få arbete direkt efter utbildningen. Du får påverka och utveckla individer så att de blir trygga förare som ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats. Läs mer här

Underhållsingenjör, Arboga, 400 Yhp (2 år)

Som underhållsingenjör inom processteknik kommer du att kunna ansvara för avhjälpande och förebyggande underhåll inom processteknisk industri. Efter examen från utbildningen Underhållsingenjör kommer du att kunna söka arbete inom kärnkraft/värmeverk, pappers. och massaindustri, fordonsindustri, livsmedelsindustri, järn- och stålindustri, gruvindustri, kemi- och platsindustri samt bilindustri.  Läs mer här