Affärsnätverk Örebro

Restaurang- och besöksnäringsgruppen

Engagemang och sammarbete

Nätverket vänder sig till restaurang- och besöksnäring i Örebro län. Genom starkt engagemang, motivation och olika aktiviteter vill vi skapa tillväxt i branschen och medverka till utveckling i avgörande frågor.

Våra fokusfrågor
  • Kompetensförsörjning.
  • Relationer till olika myndigheter och funktioner inom Örebro kommun.
  • Klimat- och hållbarhetsfrågor.
  • Utveckling av branschgemensamma aktiviteter.
Hur påverkar mat- och klimatfrågan din verksamhets lönsamhet?

Idag finns en stor medvetenhet och kunskap om mat- och klimatfrågor som gör att konsumenter ställer högre krav på restauranger. Många gäster vill ha närproducerade och ekologiska varor som tagits fram med hänsyn till djur, natur och de människor som arbetar i produktionen.

Vi tror att restauranger och besöksnäring som engagerar sig i mat- och klimatfrågor kommer att stå som vinnare i framtiden. Med engagemang följer status och tillit som lockar gäster och bra personal, vilket i sin tur leder till lönsamhet för företaget.

MATSVINN & KONSTEN!

Pilotprojektet MATSVINN & KONSTEN! gjordes i samarbete med Länsstyrelsen Örebro län, Open Art, Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro universitet. Syftet var att skapa uppmärksamhet kring matsvinn och att bidra till minskat svinn. I projektet deltog Scandic Grand, Scandic Väst, Bröderna i Hallen, Kitchen & table och Restaurang Forum.

Läs mer om projektet här

Dags att nominera Årets matentreprenör i Örebro

För tredje året i rad ska priset Årets matentreprenör i Örebro delas ut. Under hösten ska länet genomsökas efter en vinnare och i juryn sitter bland andra Ernst Kirchsteiger och landshövding Maria Larsson. Det är Länsförsäkringar Bergslagen och som tillsammans med LRF Konsult delar ut priset för lokalproducerad mat.

Läs mer

Besöksnäringen 2030 – vi möter framtiden tillsammans

När företagare och representanter för Örebro universitet träffades för att diskutera framtiden inom besöksnäringen i Örebro län var intresset stort. Ett 50-tal deltagare möttes för att lära mer och workshoppa kring viktiga framtidsfrågor som kompetensförsörjning, attraktiva arbetsgivare och verksamhetsutveckling. Blandningen av studenter, forskare och branschrepresentanter bidrog till livliga och engagerande diskussioner om hur man tillsammans kan möta besöksnäringens utmaningar.

Läs mer